วิศวกรรมศาสตร์ รอบ Portfolio สมัครกันกี่คน ยืนยันสิทธิ์กี่คน ตอนที่ 1 วิดวะเมืองกรุง

เริ่มเรื่องก็บอกก่อนเลยว่าของวิศวะ น่าจะหลายตอน เพราะว่า “มันเยอะมาก” ครั้นจะเอามาเฉพาะที่ดังๆ คนสนใจ ก็อาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับที่อื่นๆ เพราะบางครั้งเราก็อยากให้เด็กๆเห็นโอกาสที่เป็นไปได้ ที่ใกล้บ้าน ที่การแข่งขันไม่สูงมาก และ/หรือ อื่นๆ ก็เลยเอามาหมดเลย ปรากฏว่า ลิ้นห้อย ไม่นึกว่าจะเยอะ(มากกกกกกกกกก) ขนาดนี้

ตัวเลขที่เห็นของแต่ละมหาวิทยาลัยในรอบ portfolio นั้น มาจากหลากหลายโครงการรวมกัน เขาไม่ได้แยกตัวเลขออกตามโครงการ แต่รวมมาทั้งหมดของรอบ portfolio
บางโครงการ คุณสมบัติของเราก็ไม่ผ่าน บางโครงการก็เป็นเรื่องของพื้นที่นั้นๆ บางโครงการก็เป็นเรื่องของเด็กเหรียญ ฯลฯ ดังนั้น จึงต้องเจาะเข้าไปดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัคร


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


มหาวิทยาลัยศิลปากร


อื่นๆ