EP SAMSEN 2565 VS SAMSEN PRE-TEST 2022

ในเมื่อมีคนสอบถามมา เรียกร้อง อยากทราบ . . .
ด้วยความที่ปีนี้ พอจะมีข้อมูลอยู่ในมือ ก็จัดให้แบบไม่รีรอ . . .

คะแนนจาก samsen pre-test 2022 จะนำมาเฉพาะ English + Mathematics อย่างละ 50 คะแนน และการจัดเรียงลำดับของ Pre-test อาจจะมี งง งง นิดๆ แต่ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนเยอะ และบางคนที่หาข้อมูลไม่ได้ ก็อนุมานว่าไม่ได้สอบ samsen pre-test นะครับ ซึ่งปีนี้นับได้ 16 คน

ที่น่าทึ่งและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการ come back ของเด็กๆหลายๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง the best comback มาจากลำดับที่ 800 หย่อนไป 4 ลำดับ


เด็ก EP Samsen สอบ Pre-test เป็นอย่างไรบ้าง?

ก็จะไล่เรียงไปเลยนะครับ มีขึ้นมีลงตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จากสนาม pre-test เมื่อถึงสนามจริง เด็กๆก็แยกย้ายไปสอบตามโรงเรียนเป้าหมายของตนเอง

และขอปรบมือดังๆให้กลับเด็กๆที่กลับมาด้วยพลังความสามารถของทีมครอบครัว นับถือจริงๆ สอบเข้ามาได้ก็เรียนได้และไปได้ตลอดรอดฝั่ง . . .

ขอขอบคุณ