Samsen Games 2016 – งานกีฬาที่แทรกไว้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และ เพลงพระราชนิพนธ์

Samsen Games 2016 บอกตรงๆว่า กีฬาสีสามเสนวิทยาลัยครั้งนี้ เกิดขึ้นพร้อมๆกับความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของผู้ปกครองหลายๆท่าน จากเดิมที่กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นั้น ก็ได้เลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เพราะอยู่ในช่วงที่ทุกคนยังอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งจากการประกาศของทางการ กิจกรรมลักษณะนี้ให้สามารถจัดได้ แต่ให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม ต่อมาจึงได้ประกาศให้จัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยส่วนตัวแล้ว ก็ครึ่งๆนะครับ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเด็กๆจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่ได้เตรียมตัวกันมาแล้วเป็นเวลา 3-4 เดือน ตั้งแต่เปิดเทอมเมื่อเทอมแรก ด้วยช่วงเวลาที่เหลือในสองสัปดาห์ จะทำได้มากน้อยขนาดไหน ก็ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการ คุณครู และเด็กๆครับ ที่ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้เหมาะสมในเกือบทุกๆด้าน ได้มีการน้อมนำพระราชกรณียกิจ และ บทเพลงพระราชนิพนธ์ มาเป็นหลักในการจัดงานในครั้งนี้ เด็กๆทำได้ดีมากครับ  อีกช่วงตอนหนึ่ง … จำได้ว่าตอนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตอนจบปิดกิจกรรมกีฬาสีนั้น ฟังแล้วขนลุกเลยครับ ทุกคนพร้อมใจกันร้องด้วยพลังเสียง น้ำเสียง ที่มาจากใจกันจริงๆ บังเอิญว่าตอนนั้นอยู่ในสนามท่ามกลางกลุ่มเด็กๆด้วย … ในนี้ด้านลง ดูลงไปเรื่อยๆ มีคลิปการแสดงกองเชียร์บนอัฒจันทร์ สุดยอดมาก ถึงแม้จะซ้อมน้อย […]

Samsen Games 2016 – งานกีฬาที่แทรกไว้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และ เพลงพระราชนิพนธ์