Go Inter !!!

เที่ยวเมืองนอกกันครับ ไปมาไม่กี่ที่ เก็บๆเอามาเล่าๆกัน ไปเห็นอะไรมาบ้าง

bxIMG_3216เที่ยวเมืองจีน
bxIMG_9141

บินไปสิงค์โปร

bxIMG_2755เยือนนิวซีแลนด์
แวะเกาะฮ่องกง
ลงไปมาเลย์เซีย