แพทย์ธรรมศาสตร์ รอบ PORTFOLIO 2567

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ตรีควบโท สาขาวิชากฏหมายทางการแพทย์และสุขภาพ(ภาคปกติ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีนี้ก็ดูเหมือนเดิม ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ลองมาอ่านละเอียดดูกันสักรอบ

ได้มี ผปค. โทรไปถามทางคณะเรื่อง 2 ปริญญา ทราบว่าปีนี้อาจจะไม่มี 2 ปริญญา เพราะว่าได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ยังไม่แล้วเสร็จ คงเป็นเพียงแค่ แพทยศาสตร์ เท่านั้น ลองติดตามสอบถามดูนะครับ

ในเรื่องของ timeline ก็เป็นไปตามที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้วางกรอบไว้
+ รับสมัคร : 01-21 พฤศจิกายน 2566
+ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 23 มกราคม 2567
+ สอบสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 2567
+ ประกาศผลการคัดเลือก : 6 กุมภาพันธ์ 2567

การประกาศชื่อของแพทย์ธรรมศาสตร์ก็คือไปประกาศวันที่จะต้องยืนยันสิทธิ์ของ ทปอ. เรียกว่าไปลุ้นกันวันสุดท้ายเลย
ดังนั้น โอกาสที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะไปซ้ำกับที่อื่น ทั้งที่ประกาศผลไปแล้วและที่ประกาศช่วงเวลาเดียวกัน ก็จะมีพอสมควร


แต่ส่วนนึงก็ต้องนึกเข้าข้างตัวเองหน่อยนึงว่า เด็กเก่งๆเหล่านั้น ไม่น่าจะมายื่นที่นี่นะ เพราะถ้าได้แล้วไม่เอา ไปลุ้นรอบ กสพท. ต่อดีกว่า ที่นั่งตรงนี้ก็จะถูกเทไป

จึงต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะมีผู้ยืนยันสิทธิ์แพทย์ธรรมศาสตร์กี่คนในรอบ Portfolio

จำนวนรับ 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
+ ม.6 GPAX 3.00 ขึ้นไปนับถึงวันสมัคร
+ จบ ม.6 ไปแล้วก็ได้ (ซิ่ว นั่นเอง) ไม่ได้บอกว่าจบไปแล้วกี่ปี
+ แต่ต้องมีหน่วยกิตขั้นต่ำวิชาต่อไปนี้
+ วิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต GPA 3.50 ขึ้นไป
+ คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต GPA 3.50 ขึ้นไป
+ ภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต GPA 3.50 ขึ้นไป
+ เทียบวุฒิความรู้ต่างประเทศได้ (GED ได้)

PORTFOLIO

นอกจากจะกำหนดว่าไม่เกิน 10 หน้า ยังระบุอีกด้วยว่าหน้าไหนเป็นอะไร ก็ไม่รู้ว่าจะแหกกฏแต่รวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า จะได้ไหม แต่ก็ไม่ควรแหกกฏ ทำไปตามระเบียบน่าจะดีกว่า

เกณฑ์การคัดเลือก

ถ้าดูจากเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว แสดงว่า SOP / ผลงานนวัตกรรม หรือ กิจกรรมระดับชาติหรือนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆนั้น มีค่าน้ำหนักรวมกันเท่ากับ 10% เอง ซึ่งก็คือ ข้อมูลทั่วไป

เกณฑ์การคัดเลือก
+ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
+ ข้อมูลทั่วไป 10%
+ BMAT 20%
+ IELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP 20%
+ TGAT-90 ความถนัดทั่วไป 20%
+ สอบสัมภาษณ์ MMI 30%อื่นๆ