11 มหาวิทยาลัยหมอรอบพอร์ต 2566 มีสมัครแต่ละที่กี่คน ยืนยันสิทธิ์กี่คน !!!

ลองเก็บข้อมูลจาก ทปอ. เอามาดูว่า ในปีที่ผ่านมา การรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในรอบ TCAS-1 หรือรอบ PORTFOLIO นั้น แต่ละมหาวิทยาลัยรับกี่คน มีคนสมัครกี่คน และที่ยืนยันสิทธิ์จริงๆมีกี่คน . . .

DEK67 จะได้นำไปประเมิณสถานการณ์ของตัวเองได้


แพทย์รอบ PORTFOLIO

ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์กันตามปกติว่า สำหรับมหาวิทยาลัยรองๆลงไป จะมีอัตราการไม่ยืนยันสิทธิ์ค่อนข้างเยอะ!

ภาพรวมทั้งหมด จำนวนรับที่วางแผนเอาไว้ 656 คน กับจำนวนที่รับไว้ได้ในรอบ TCAS-1(Portfolio) 586 คน ขาดหายไป 70 คน

แปลว่าอะไร?

สำหรับมหาวิทยาลัยที่จัดการคัดเลือกโดยมี timeline ไม่ได้ทับซ้อนกับ คณะแพทย์ที่มีคนให้ความสนใจในลำดับต้นๆ เด็กเก่งๆที่มี profile ดีดีก็จะมาสมัครด้วย และเขาก็ได้รับการคัดเลือกจากคณะแพทย์ยอดนิยมและคณะแพทย์ที่รองๆลงมา

ทำให้เวลาที่ยืนยันสิทธิ์ ก็แน่นอนว่าต้องเลือกยืนยันสิทธิ์คณะแพทย์ที่เป็นที่นิยม หรือ คณะแพทย์ในฝัน คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นที่ว่างในรอบ portfolio ยกยอดไปรอบอื่นๆ แต่สำหรับบางมหาวิทยาลัยที่มีระบบการเรียกสำรองที่วางแผนมาแล้ว ก็สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผนที่วางเอาไว้

กับอีกประเภทหนึ่งคือ ได้รับการคัดเลือกจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยรองๆ แต่ยังมีความฝันที่จะไปคณะแพทย์ในฝัน ก็จะไม่ยืนยันสิทธิ์ในรอบนี้ ไปลุยต่อในรอบ กสพท. หรือ TCAS-3

ที่ต้องดูอีกเรื่องนึงก็คือ บางมหาวิทยาลัยถึงแม้จะรับในรอบ portfolio แต่ก็จำกัดสิทธิ์รับเฉพาะเด็กในพื้นที่ของตัวเอง ต้องอ่านรายละเอียดการประกาศ


อื่นๆ