แพทย์รามา 2565 ประกาศทางการ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม มาดูกัน !!

ยิ่งใกล้ช่วงเวลาสำหรับรอบ Portfolio ประกาศจากมหาวิทยาลัยต่างๆก็ทะยอยออกมา วันนี้เรามาดูของแพทย์รามาที่เพิ่งประกาศทางการออกมา ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านๆมาไหม ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางมหาวิทยาลัยก็ได้โปรยเอาไว้ก่อนแล้วว่าจะมีอะไรบ้าง …


ประกาศฉบับทางการ

ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ ต้องเก็บเอามาอ่านวิเคราะห์คำต่อคำ ใครยังไม่ได้ Download เก็บเอาไว้ก็เชิญได้เลยครับ

2565 ประกาศรับสมัครแพทย์รามา-จากม.มหิดล


คำต่อคำ / Paragraph : Paragraph

เราจะมาไล่ส่วนที่สำคัญๆ ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับ

จำนวนรับในแต่ละโครงการ ก็ยังเป็นเช่นเดิม เหมือนปีที่แล้ว

คุณสมบัติเบื้องต้น ก็พื้นฐานเช่นเดิม ซึ่งคำว่า “เป็นผู้สำเร็จการศึกษา” ก็หมายถึงว่า สามารถซิ่วได้นั่นเอง

ปีนี้ลดระดับเข้มงวดลงมามาก โดยจะดูเฉพาะ GPAX ที่จะรับ 3.50 ขึ้นไป แต่ไม่มาดูเป็นรายวิชาในวิชาหลักเหมือนปีที่ผ่านๆมา(เด็กติดเกณฑ์ตรงนี้เยอะ บางคนติดวิชาชีวะ บางคนติดเคมี อะไรประมาณนั้น)

ในส่วนที่สำคัญที่สุดคือตัว Portfolio ก็ยังคงหลักการเดิม ไม่ต้องมีรูปเล่ม เตรียมเขียนเอาไว้ก่อนใน word ตาม Requirement แล้วค่อยคัดลอกเอามาหย่อนลงระบบของเขาในวันสมัครสอบ

แต่เดิม IELTS กำหนดเกณฑ์เอาไว้ว่าจะต้องได้ Band 6.5 แต่ปีนี้เพิ่มเติมมีการระบุในแต่ละทักษะด้วยว่า แต่ละทักษะต้องได้ 6.0 ขึ้นไป (เมื่อก่อนอาจจะมีช่วยกันได้เช่น Listening 8.5 แต่ Writing 5.5 อะไรประมาณนี้)

ส่วน BMAT ก็มีการปรับเปลี่ยน เพราะแต่เดิมกำหนดว่าต้องได้ 12C ขึ้นไป แต่ปีนี้เพิ่มว่าโดยที่ Section 1 และ Section 2 แต่ละตัวจะต้องได้ 4.5 ขึ้นไป (ซึ่งจะไม่เหมือน ขอนแก่นและเชียงใหม่ที่กำหนดว่า Section 1 และ Section 2 รวมกันได้ 9.0 ขึ้นไป หรือเฉลี่ยได้ 4.5 ขึ้นไปนั่นเอง)

เอกสารหลักฐานการศึกษา ซึ่งทุกคนน่าจะเตรียมตัวเรียบร้อยเสร็จแล้ว

ข้อนี้หมายความว่า ถ้าเรามีผลสอบที่สอบก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะออกมา (นั่นคือถ้าเรามีผลสอบที่ออกก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 แต่มีอายุไม่เกิน 2 ปี เราสามารถใช้เกณฑ์เก่าของปี 64 ได้ นั่นคือ IELTS 6.5 โดยไม่ได้ดูรายทักษะ และ BMAT 12C โดยไม่ได้มาดูว่า Section 1 และ Section 2 เกิน 4.5 ไหม)

อันนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ก็กางแขนเอาไว้ 2 วัน ใครเลือกมาที่นี่ ต้องสละเวลา 2 วันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าก็อาจจะไปทับซ้ำซ้อนกับบางมหาวิทยาลัย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565)
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สอบสัมภาษณ์ 10-11 มกราคม 2565)
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สอบสัมภาษณ์ 22-23 มกราคม 2565)
  • ศิริราชพยาบาล (โอลิมปิก) (สอบสัมภาษณ์ 15 มกราคม 2565)

ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของรามา นั่นคือจะมีการยืนยันสิทธิ์นอกกระดาน(เหมือนแพทย์ขอนแก่น) เพื่อที่ว่าจะได้รับจำนวนนักศึกษาตามเป้าประสงค์ของโครงการตามที่ได้วางแผนเอาไว้อยู่แล้ว

หมายความว่า ผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับประกาศชื่อเป็นตัวจริง จะต้องไปยืนยันสิทธิ์กับระบบของคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีก่อนในวันที่ 25 มกราคม 2565 ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ก็เท่ากับว่าสละสิทธิ์ ทางคณะแพทย์ก็จะได้เรียกตัวสำรองเข้ามาแทนที่

+++ และผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบของคณะแพทย์แล้ว ก็จะต้องไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 +++

ซึ่งตรงนี้ ก็จะมาเข้า Loop เดิม นั่นคือ นักเรียนยังสามารถเลือกที่จะยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เป็น คณะ/มหาวิทยาลัยอื่น ตามสิทธิ์ที่พึงมีได้อยู่ดี

ยกตัวอย่างเช่น ในรอบ portfolio ด้วยกัน นักเรียนได้รับคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์นอกกระดานกับคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแล้ว แต่ในขณะเดียวกันนักเรียนคนเดียวกันก็ไปได้คณะทันตแพทยศาสตร์ที่ตัวเองใฝ่ฝันที่มหาวิทยาลัยอื่นอีก ดังนั้น ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นักเรียนก็สามารถที่จะเลือกยืนยันสิทธิ์บนระบบ myTCAS เป็นคณะทันตแพทย์ที่อยากได้ ซึ่งก็จะทำให้ที่นั่งของแพทย์รามาในรอบ Portfolio ว่างลงไปอีก 1 ที่ เช่นกัน


ติดตามการสอบ สมัครสอบของแพทย์รามาได้ที่นี่

https://www.rama.mahidol.ac.th/meded/th/rama_admission

บทความอื่นๆที่ผ่านมา

MED KKU : แพทย์รอบพอร์ต ขอนแก่น 2565 มาดู Requirement คำต่อคำ

MEDICAL PLAYLIST SEASON 1 (Portfolio)