สรุปผลสอบเข้า ม.1 สามเสน ในเขต-นอกเขต

สรุปผลสอบเข้า ม.1 สามเสน ในเขต-นอกเขต

อย่างที่รับทราบกันว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ การรับเด็กนักเรียนในรอบห้องเรียนปกติ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจำนวนที่รับในแต่ละประเภท และ ความเข้มข้นในการตรวจสอบคุณสมบัติ ทำให้หลายๆโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างน่าสนใจ ลองอ่านย้อนหลังจากเรื่องนี้นะครับ

เด็กในพื้นที่ !!!
ผลคะแนนสอบ – นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ

การสอบประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ หรือ ก่อนหน้านี้เรียกประเภททั่วไป มีนักเรียนสมัครสอบ 419 คน มาสอบ 378 คน เพื่อคัดเอานักเรียนตามที่ประกาศไว้ 108 คน

สรุปผลคะแนนสอบ

สรุปคะแนนรายวิชา


คะแนนรวม

คะแนนรวม 5 รายวิชา วิชาละ 14 คะแนน รวมเต็ม 70 คะแนน

คะแนน O-NET จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ปรับอัตราส่วนให้เหลือเต็ม 30 คะแนน

คะแนนรวม คะแนนสอบและ O-NET รวมเต็ม 100 คะแนน


ผลคะแนนสอบ – นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ทำไมใครๆก็อยากจะมาอยู่ในพื้นที่บริการ ตอนประกาศรับ ก็ต้องการรับนักเรียน 155 คน แต่เนื่องจากว่า การรับเด็กเงื่อนไขพิเศษ(เฉพาะบุตรข้าราชการครูและบุคคลากรของโรงเรียน เท่านั้น) ที่ประกาศไว้ 7 คน มีผู้สอบได้ 6 คน ดังนั้น จึงยกยอดที่เหลือ 1 คน มาไว้ในการคัดเลือกแบบในเขตพื้นที่บริการ


คะแนนรวม

คะแนนรวม 5 รายวิชา วิชาละ 14 คะแนน รวมเต็ม 70 คะแนน

คะแนน O-NET จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ปรับอัตราส่วนให้เหลือเต็ม 30 คะแนน

คะแนนรวมทั้งหมด คะแนนสอบ 70 + คะแนน O-NET 30


สรุป

ทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้น เผื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ปกครองและเด็กๆในรุ่นต่อๆไปได้บ้าง ทุกคะแนนมีค่าหมด เดี๋ยวนี้ O-NET 30% ทำให้ต้องเกาะกลุ่มเอาไว้ก่อน ถ้าดูกระดานนอกเขต จะเห็นว่าถ้าจะให้ปลอดภัย ต้องทำให้ได้ 25 คะแนน หรือประมาณ 333 คะแนนดิบ ส่วนกระดานในเขต ก็จะอยู่แถวๆ 23.5 คะแนน หรือประมาณ 313 คะแนนดิบ

ในการสอบ เด็กทั้งหมดใช้ข้อสอบเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็นเด็กในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ เพียงแต่ว่าแยกกระดานกันเรียงคะแนนและคัดเลือกตามจำนวนที่ได้ประกาศไว้

ข้อสอบ ทุกวิชาจะคะแนนเต็ม 14 คะแนน จำนวนข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 20 ข้อ ส่วนวิชาอื่นๆ 25 ข้อ จึงทำให้คะแนนของแต่ละคนออกมาเป็นทศนิยม(อย่างตั้งใจ เพราะในการเรียงคะแนนเพื่อคัดเลือกบางครั้งจะต่างกันที่ทศนิยมนี่แหละครับ)

จากกราฟด้านบน แสดงให้เห็นว่า ในปีที่แล้วเด็กในเขตจะได้ 2 เด้ง นั่นก็คือได้รับการคัดเลือกในรอบทั่วไปของกระดานทั่วไป(ซึ่งก็คือกระดานเด็กนอกพื้นที่ในปีนี้)ก่อน 1 เด้ง ถ้าไม่ได้รับการคัดเลือก ก็จะมาคัดเลือกกันต่อในเด้งที่ 2 ซึ่งจะคิดเฉพาะเด็กในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งแน่นอนว่า อันดับสูงสุดของกระดานที่ 2 คะแนนก็จะน้อยกว่าอันดับสุดท้ายของกระดานทั่วไป(หรือกระดานแรกเด้งแรก)

ซึ่งในปีที่แล้ว มีเด็กในเขตสามารถสอดแทรกเข้าไปแย่งที่นั่งเด็กทั่วไปได้ 34 คน ในปีนี้ถ้าจะคิดแบบง่ายๆ มีเด็กในเขตที่ได้คะแนนสูงกว่าอันดับสุดท้ายของเด็กนอกเขต 57 คน ทั้งนี้ตัวเลขที่สูงขึ้นความจริงก็มาจากหลายๆปัจจัย ทั้งจำนวนที่เปิดรับที่มากขึ้น(เนื่องจากการปรับลดการรับเด็กเงื่อนไขพิเศษเหลือเพียงแค่ 7 คน(รับจริง 6 คน) จากเดิมรับ 48 คน และ อัตราส่วนจำนวนนักเรียนในเขตนอกเขตที่กำหนดใหม่ให้เป็น 60:40 เหมือนกันทุกโรงเรียน)

คะแนน max-min-avg ของทั้งสองกระดาน ถ้าคิดแบบ simple-simple ก็คือ เกาะค่าเฉลี่ยของทุกๆวิชารวมทั้ง O-NET ของแต่ละประเภทการสอบ ก็จะสามารถแทรกตัวเข้ามาเป็นลูกสามเสนในปีต่อๆได้ . . . ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าจะเริ่มตั้งเป้าและฝึกฝนหมั่นเรียนตั้งแต่วันนี้ ช่วงที่สอบในปีต่อๆไป ทั้งผู้ปกครองและเด็กๆ ก็จะได้ไม่ต้องลุ้นมากจนกินแทบไม่ได้ นอนแทบไม่หลับ (แต่ยังไงก็ต้องลุ้น)