อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

อัตราการแข่งขัน ปีการศึกษา 2561 สำหรับสอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ มีหลายโรงเรียนที่เราไม่สามารถหาข้อมูลมาได้(จาก internet) ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองหลายๆท่านที่ช่วยแชร์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อท่านอื่นๆด้วยเช่นกัน เพราะลำพังหาจาก internet ก็ไม่สามารถรวบรวมแบบแจกแจงได้แบบนี้ ขอขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งหนึ่ง

ปีนี้ก็พยายามรวบรวมโรงเรียนรอบนอกหรือตามปริมณฑลให้มากขึ้น แต่ก็มีหลายโรงเรียนทั้งรอบในและรอบนอกที่ยังไม่สามารถหาข้อมูลได้ ทั้งจากเวบไซด์ของโรงเรียน หรือ จาก facebook ของโรงเรียน เพราะว่าหลายโรงเรียนจะประกาศเฉพาะบนบอร์ดกระดานที่โรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นต้องไปที่โรงเรียนถึงจะทราบข้อมูล


สรุปปีการศึกษา 2561

สรุปการสมัครสอบในรอบห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนต่างๆ(เท่าที่จะเสาะหามาได้) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561


แยกตามประเภทของห้องเรียนพิเศษ

จากตารางด้านบน จับมาเรียงใหม่ โดยแยกตามประเภทของห้องเรียนพิเศษ เราก็จะได้ออกมาประมาณตารางนี้นะครับ


ประกาศของแต่ละโรงเรียน

ขออนุญาตผู้ปกครอง ที่ช่วยแชร์ประกาศมาในลักษณะของรูปถ่ายมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ / ขอขอบคุณนะครับ

โรงเรียนบดินทรเดชา 2โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว


อัตราการแข่งขันของปีที่แล้ว ปีการศึกษา 2560 

ตามดูที่นี่ได้เลยครับ

อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560


รวบรวมข้อสอบเข้าปีที่แล้วโรงเรียนต่างๆ

สามเสน บดินทรเดชา สวนกุหลาบ สตรีวิทยา …

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560