สอบเข้า ปีการศึกษา 2561 – รวบรวมประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

สอบเข้า ปีการศึกษา 2561 – รวบรวมประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

สอบเข้า ปีการศึกษา 2561 น่าจะดุเดือดกว่าปีที่ผ่านมา เพราะที่นั่งในรอบปกติหรือรอบทั่วไป มีจำนวนลดลงในหลายๆโรงเรียนที่เป็นที่นิยม จากการสังเกตุตั้งแต่ปีที่แล้วถึงการเข้ามาอ่าน เข้ามาหาข้อมูล ของการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ปีนี้ก็เลยคิดว่า จะลองทำต่ออีกสักปี เผื่อว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ปกครองบ้าง

เช่นเคย . . . เรียงลำดับตามที่ผมนึกออกมาได้นะครับ และ จะค่อยๆ Update ไปเรื่อยๆเมื่อมีการประกาศเพิ่มขึ้นของโรงเรียนต่างๆ


สนใจบทความสอบเข้า EP Samsen เชิญทางนี้ครับ
เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”


โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – ESC MSEP
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – ESMTE MSEP
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – GATE
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทยาศาสตร์
 โรงเรียนสตรีวิทยา  ม.1  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์-คณิต
 ม.1, ม.4  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – พสวท.
 ม.1, ม.4  ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ม.1 ++ ยังไม่เห็นบนหน้า website ++
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ – เงื่อนไขพิเศษ
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบดินทรเดชา ม.1, ม.4 ประกาศรับสมัครทั้งหมด
โรงเรียนบดินทรเดชา 2 ++ ยังไม่เห็นบนหน้า website ++
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ม.1 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ม.1  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.1  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
 ม.1  ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.4  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.4  ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
 ม.4  ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
 ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – International Program
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ม.1 ประกาศรับสมัครทั้งหมด
ม.4 ประกาศรับสมัครทั้งหมด
โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – SMP
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – International program
โรงเรียนหอวัง ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – Gifted
ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
ม.1 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
ม.1,ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 โรงเรียนศึกษานารี  ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ – AP วิทย์คณิต
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ – AP วิทย์คณิต
 โรงเรียนสายปัญญา ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนศรีอยุธยา ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนราชวินิต บางเขน ม.1 ประกาศรับสมัครทั้งหมด
 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

บทสรุป

เอา Link ของปีที่แล้วมาแปะไว้ด้วย ส่วนของปีนี้ 2561 หลายๆโรงเรียนก็ยังไม่ได้นำขึ้นหน้าเวล ก็เลยไม่สามารถรวบรวมมาได้ …. เอาเท่าที่ได้นะครีับ

รวบรวมประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

บทความอื่นๆ

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”

12 ห้องเรียน ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เรื่องเรียนของลูก :: สรุปแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนต่างๆ