TCAS

รวม Link สมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

สารภาพเลยว่า ตอนแรกตั้งใจเขียนเก็บเอาไว้ดูเอง เพราะขี้เกียจหาไปหามา แต่พอได้เข้ามาใช้เรื่อยๆก็รู้สึกว่า เออ คนอื่นก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะ ก็เลยเปิดเป็นสาธารณะไปเลย ส่วนมากแล้วช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่ TCAS64 รอบ 1 หรือรอบ Portfolio แต่ก็จะบอกอีกแหละว่า ไม่ได้ตามเก็บมาทุกมหาวิทยาลัยนะครับ เก็บมาเท่าที่สนใจ และ เก็บตามความต้องการของเพื่อนๆผู้ปกครองเวลาสอบถามหรือถามหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้นๆ … ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยมหิดลhttps://tcas.mahidol.ac.th/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.admissions.chula.ac.th/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttps://admission.swu.ac.th/admissions2/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://www.tuadmissions.in.th/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังhttps://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีhttps://admission.kmutt.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือhttp://admission.kmutnb.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์https://admission.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttps://admissions.kku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์https://admission.pccms.ac.th/ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชhttps://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงhttps://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html มหาวิทยาลัยศิลปากรhttps://www.admission.su.ac.th/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์https://entrance.psu.ac.th/ มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://regservice.buu.ac.th/ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตhttp://entrance.dusit.ac.th/ ใครสนใจอยากจะแนะนำ หรืออยากจะขอเพิ่มที่ไหนเชิญได้นะครับ บทความอื่นๆ เข้ามหาวิทยาลัย Computer Graphics – Media Design – Animation – อีกสาขาที่เด็กๆถามถึง

อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน?

สนใจบทความอื่นๆ เรียนเที่ยวกิน ติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/myremainingtime ความจริงก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มาก่อนเลย ก็เลยไปลอง Search หาข้อมูล คณะทูตศาสตร์ ก็ไม่มี แต่ก็ไปเจอหลายๆบทความที่ใกล้เคียงกับโจทย์ที่ได้รับมา ก็เลยนั่งอ่าน นั่งทำความเข้าใจ หาอ่านไปเรื่อย ใครเขียนอะไรก็เชื่อ !!! จับใจความได้ว่า ถ้าเอาตรงสุดน่าจะเป็น คณะรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความเป็นจริงยังมีคณะและสาขาอื่นๆอีกหลายแห่งที่ก็อยู่ในข่ายที่สามารถเป็นได้เช่น รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี ภาษา วรรณคดี ศึกษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ และล่าสุดในการประกาศรับสมัคร ก็เขียนเอาไว้ว่า “ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง” เพราะว่าอย่างไรเสียก็ต้องมีการสอบคัดเลือกสามระดับคือ เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วจึงจะได้สิทธิ์ในการสอบระดับต่อไป นั่นคือ และถ้าสอบผ่านด่านที่สองแล้ว จึงจะสามารถไปสอบด่านที่สามได้นั่นคือ จะเห็นว่า …

อาชีพนักการทูต – ต้องเรียนจบคณะไหน? Read More »

TCAS-1 : ทันตแพทย์รอบ portfolio ถึงจะมีน้อยแต่ก็มี

ต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งว่า ในช่วงสิบกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมานี้ ทันตแพทย์เป็นอาชีพที่มาแรงได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้เร็ว และ มีอิสระในเรื่องของเวลามากกว่าอาชีพแพทย์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีหลายคนที่คะแนนสามารถยื่นเรียนแพทย์ได้สบายๆ แต่ก็เต็มใจที่จะเลือกทันตแพทย์มากกว่า วันนี้ เราจะมาดูว่า สำหรับรอบ TCAS-1 หรือรอบ portfolio นั้น มีที่ไหนรับกันบ้าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่าที่สืบหาข้อมูล มี 2 โครงการที่เปิดรับในรอบ TCAS-1 เป็นหลักสูตรนานาชาติ กับ หลักสูตรปกติ ซึ่งเกณฑ์การรับก็แตกต่างกันไป ที่สรุปมาก็เป็นแบบคร่าวๆ เป็นแนวทางในการเตรียมตัวได้ รายละเอียดปลีกย่อย ต้องดูประกาศตัวเต็มนะครับ รอบที่ 1 หลักสูตรนานาชาติ จำนวนที่รับทั้งสิ้น 30 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน MWIT 5 คน และนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆอีก 25 คน File ประกาศ TCAS63 หลักสูตรปกติ รับ 3 คน File ประกาศ TCAS63 …

TCAS-1 : ทันตแพทย์รอบ portfolio ถึงจะมีน้อยแต่ก็มี Read More »

TCAS-1 : หลักสูตรนานาชาติ สาย BBA – BE – EBA – EEBA

จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกครับ วันที่ไปนั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ผปค.ท่านอื่นๆ ก็ได้ทำการบ้านในหลักสูตรแผนการเรียนอื่นๆไปบ้าง อย่างน้อยก็ต้องรู้ว่า ตัวย่อมันคืออะไร 5 5 5 เพราะมันเยอะมาก !!! แน่นอนว่าทุกวันนี้ การพูดถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจต่างๆ มีหลักสูตรที่เป็นที่นิยมสมัครเข้าเรียนในแผนการเรียนหลักสูตรนานาชาติย่อมหนีไม่พ้น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเอาเข้าจริงในแต่ละหลักสูตรก็ยังมีสาขาวิชาย่อยออกไปอีก สิ่งหนึ่งที่สังเกตุได้จากผลการสอบเข้าในปีที่ผ่านมานั่นก็คือ เด็กๆมาจากเกือบทุกแผนการเรียนในระดับมอปลาย ไม่ว่าจะเรียนมอปลายในสายวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศ ต่างก็สามารถสอบเข้าได้เหมือนกันหมด รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนอินเตอร์ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเกณฑ์การพิจารณานั้น หลักๆจะเป็นคะแนนสอบที่เด็กๆต้องไปเตรียมตัวและสอบเองนอกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็น IELTS – SAT วันนี้เราจะมาดูรายละเอียด Requirement ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรบ้าง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (นานาชาติ)Bachelor of Business Administration CU – BBA Official Website : https://bba.acc.chula.ac.th/ ด้วยจำนวนที่เปิดรับค่อนข้างเยอะพอสมควร แถมมีรอบ 1 รอบ 2 ก็เลยทำให้เด็กๆหลายคนคาดหวังกับที่นี่พอสมควร ที่นี่จะมี …

TCAS-1 : หลักสูตรนานาชาติ สาย BBA – BE – EBA – EEBA Read More »

Samsen2U : หมอรอบพอร์ต : Medical TCAS1(Portfolio)

พอดีเมื่อวานได้มีโอกาสไปนั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับ ผปค. และเด็กๆ EP วิทย์ ระดับชั้น ม.5 ซึ่งหัวข้อหลักๆก็คือ TCAS รอบ Portfolio อันเกี่ยวข้องกับ คณะแพทยศาสตร์ – วิศวกรรมศาสตร์ และ คณะอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในรอบ portfolio สิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีใจมากๆกับการเสวนาครั้งนี้ก็คือ คำถามที่สอบถามเรื่องโน้นเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำถามที่มาจากเด็กๆ ทุกคำถามจะตั้งใจฟังมาก เพื่อหาคำตอบเท่าที่พอจะมีอยู่ในหัวที่คิดว่าตรงตามคำถามที่สุด แต่ก็มีบางคำถามที่ขอเก็บไปเป็นการบ้าน ก่อนไปนั่งคุย เราก็ทำการบ้านไปบ้าง เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานในการคุย ก็เลยเอาสิ่งที่เตรียมไว้คร่าวๆ มาแชร์ไว้ตรงนี้ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ หลักๆที่เตรียมทำการบ้าน ก็ง่ายมากๆ ถอยหลังกลับมาหนึ่งก้าวแล้วมองดูว่า “เรา” ต้องการอะไร อยากรู้อะไร เพราะเราก็ไม่ได้รู้มากกว่าคนอื่น ก็หาข้อมูลมาคุยกันไปพร้อมๆกัน หมอรอบพอร์ต วันนี้มาเริ่มเรื่องหมอรอบพอร์ตก่อน เพราะเมื่อวานหลายๆคนก็ชวนกันพูดคุยกับเรื่องนี้ เสียดายว่าในห้องที่นั่งคุยกัน ไม่มี Projector ไม่งั้นก็ได้ฉาย powerpoint พร้อมๆกับคุยไปก็เป็นการดี หมอรอบพอร์ต ก็ไม่ได้มีทุกมหาวิทยาลัยนะครับ สำหรับมหาวิทยาลัยที่เปิดรับและจำนวนที่รับ ก็แสดงอยู่ในภาพนี้ครับ(2563) ตกหล่นที่ไหนไปขออภัยด้วยนะครับ สำหรับของรามา ก็มีเพิ่มมาให้อีกแผนการศึกษา …

Samsen2U : หมอรอบพอร์ต : Medical TCAS1(Portfolio) Read More »