ผลสอบรอบปกติ ม.1 สามเสนวิทยาลัย 2567 นอกเขตพื้นที่บริการ และ ในเขตพื้นที่บริการ

ก่อนอื่นก็ขออนุญาตนำรายชื่อที่ทางโรงเรียนได้ประกาศไว้เป็นการสาธารณะ มาจัดแสดงที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

ทั้งนี้ คะแนนนี้ยังไม่ได้นำเอาคะแนนของนักเรียนเงื่อนไขพิเศษมาคิดตำนวณด้วย เนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้ประกาศคะแนน


ประเภท นอกเขตพื้นที่บริการ


สรุปค่าสถิติต่างๆ นอกเขตพื้นที่บริการ


ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ

สรุปค่าสถิติต่างๆ นอกเขตพื้นที่บริการ


รวมค่าสถิติจากหลายๆปีที่ผ่านมา

อื่นๆ

สรุปอัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567