สรุปอัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567

รอบห้องเรียนปกติก็อาจจะ complicate นิดหน่อย เพราะมีหลายแบบทั้ง ในเขต นอกเขต ทั่วไป เงื่อนไขพิเศา ความสามารถพิเศษ . . . ก็อาจจะ งง งง หน่อยนะครับ อาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้าง ในเรื่องของจำนวนรับของแต่ละแบบในแต่ละโรงเรียน แต่ก็พยายามตรวจเช็คโดยเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนแล้ว บางที่ก็หาไม่เจอ แฮะๆ


ม.4

สรุปอัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567