คะแนนสอบเข้า SMTE สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2567

แต่เดิมห้องนี้คือห้อง SMTE แต่ปีนี้ปรับหลักสูตรเป็น SMTE – Enrichment Program of Science, Mathematics Technology and Environment) หรือเรียกเป็นภาษาไทยไทยแบบบ้านเราว่า ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ตามที่ทาง สพม.เขต 1 กทม. ได้กำหนดนโยบายมา รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ 1 ของสามเสนวิทยาลัยเลย แต่โรงเรียนอื่นๆหลายๆที่อาจจะมีมาหลายรุ่นแล้วนะครับ

อย่างที่เคยบอกไปว่า ข้อสอบของแผนการเรียนนี้จะเป็นข้อสอบจากส่วนกลาง ใช้กันทั่วไปทุกโรงเรียนที่มีโครงการ SMTE ส่วนใหญ่แล้ว โรงเรียนอื่นๆที่มีโครงการนี้ ถ้ามีห้องเรียนพิเศษอื่นๆในทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็มักจะออกข้อสอบเอง เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางของห้องนั้นๆ

แต่ที่สามเสนวิทยาลัย ก็น่าจะยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติเหมือนกับระดับมัธยมปลายที่ห้อง ESMTE(ความจริงก็น่าจะควรเป็น SMTE เหมือนกัน) ต้องใช้ข้อสอบกลางจากศูนย์ กทม.ตอนบน(รร.เทพศิรินทร์) ก็เอาข้อสอบมาใช้ในการสอบคัดเลือกเข้าห้อง MSEP และ EP Science ในระดับชั้นมัธยมปลายไปด้วยเลย โดยโรงเรียนออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีก 1 วิชา

ดังนั้น ปีนี้ ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษของสามเสนวิทยาลัย ก็นำเอาข้อสอบของ SMTE มาใช้กับการสอบคัดเลือกของห้องเรียนพิเศษ MSEP และ EP ด้วยเลย โดยพื้นฐานแล้ว ข้อสอบของ SMTE จะมีเพียงแค่ 2 วิชา (วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์) ทางสามเสนก็มาออกข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปอีก 1 วิชา และในส่วนของ EP ที่ไม่ได้สอบวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ก็จะใช้ข้อสอบของ SMTE ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และนำมารวมกับวิชาภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนออกเอง

ก่อนหน้านี้เคยมีหลายท่านสอบถามมาว่า อ่าววว ทำไมห้อง SMTE โรงเรียนโน้น โรงเรียนนั้น สอบแค่ 2 วิชาคือวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ทำไมสามเสนต้องสอบสามวิชาหละ . . . . ซึ่งจริงๆแล้ว การจัดการตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะไปดำเนินการนะครับ


SMTE SAMSEN

และขออนุญาตนำรายชื่อที่ทางโรงเรียนประกาศ มาร่วมแสดงความยินดีที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณ


อื่นๆ

คะแนนสอบเข้า EP SAMSEN ปีการศึกษา 2567

ผลสอบ ESC SAMSEN 2566