แพทย์วชิระ จะเขียน portfolio อย่างไร? ตามคำแนะนำอาจารย์จาก MED NMU ROAD SHOW 2023

วันก่อนจับพลัดจับพลู มานั่งฟัง MED NMU Road Show อยู่พอดี ก็ฟังไปเรื่อยๆ อะไรน่าสนใจก็ note ๆ ไว้ พอมาถึงช่วงหัวข้อการเตรียม Portfolio สำหรับคณะแพทยศาสตร์ นวมินทราธิราช ก็เลยคิดว่า น่าจะมีคนที่ไม่ได้ฟังอยากรู้ แต่ก็คิดว่าน่าจะมีเทปย้อนหลังให้ดู แต่หาๆดูแล้วก็ไม่เจอ ก็เลยลองเอามาลงไว้ในนี้นะครับ

ส่วน Slide อื่นๆ เดี๋ยวผมขอแปะเอาไว้ตอนท้ายของ post นี้นะครับ ในส่วน Slide ต่อไปนี้ผมก็จะมีใส่ความเห็นของตัวเองลงไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ก็มาจากที่จดๆไว้


คุณสมบัติเบื้องต้น

ในส่วนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก ตามตัวอักษรเลย ไม่รับเด็กซิ่ว ไม่รับสอบเทียบ ไม่รับเทียบวุฒิต่างประเทศ

โดยจะคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์จากการให้คะแนน Portfolio ที่นักเรียนส่งเข้ามา

ในส่วน Slide นี้ อาจารย์ก็บอกได้ใจความว่า อาจารย์ไม่ได้เห็นเรา แต่ถ้าอาจารย์อ่าน portfolio ของเราแล้วอาจารย์รู้จักเรา แสดงว่าเราทำ portfolio ได้ดี เขียนได้ดี กระชับ ได้ใจความ

เวลาเขียน ก็เขียนให้ตรงให้เกี่ยวข้องตามคณะ/มหาวิทยาลัยที่เรายื่น

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราเขียน portfolio
+ เนื้อหาควรที่จะกระชับได้ใจความ ไม่ใช่ยืดเยื้อจนไม่รู้ว่าพยายามจะพูดถึงเรื่องอะไร
+ ทัศนคติที่ดีต่อคณะและมหาวิทยาลัย (อาจจะต้อง search หาดูหาอ่านกันหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้จักที่นี่เลย)
+ แรงบันดาลใจควรจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้/เคยทำ หมายความคล้ายๆกับว่า เป็นเรื่องหนึ่งในช่วงชีวิตเรา อันนำมาซึ่งความตั้งใจทำให้เราอยากเป็นหมอรักษาคน ประมาณนั้น

+เหตุผลที่สนใจเข้าศึกษา ซึ่งอาจารย์ก็ให้ guide line ว่า ควรเป็นประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของหลักสูตร
+ การฝึกอบรม
+ การประดิษฐ์
+ การออกชุมชน
+ การหาข้อมูล
+ การทำวิจัย
+ ฯลฯ
ก็เลยไปแอบส่องดูว่า คณะแพทย์ที่นี่มีวิสัยทัศน์ มีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างไรบ้าง ลองดูในภาพถัดๆไปนะครับ เผื่อมีประโยชน์ในการเขียนได้บ้าง

+ ทำไมอาจารย์ต้องเลือกเรา อันนี้ก็คือพยายามขับจุดเด่นของเราออกมาเพื่อให้อาจารย์อ่านแล้ว ว๊าววววว น่าสนใจจริงๆ
+ เวลาการเรียงความสำคัญของกิจกรรม เรียงจากที่เราคิดว่าสำคัญและดีที่สุดก่อน
+ อีกหนึ่ง Keyword ก็คือเรื่องเป้าหมายส่วนตัวที่ควรเขียนให้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในอนาคตว่าจะเป็นอะไรอย่างไร

กิจกรรม

กิจกรรมต่างๆที่โดดเด่น ที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ หรือวิชาชีพแพทย์ ก็ควรจะเขียนให้กระชับ ไม่ร่ายยาวแบบเล่าไปเรื่อยๆ ให้สรุปให้ได้ใจความว่าเราได้ทำอะไรบ้าง และ เราได้อะไรจากการไปทำกิจกรรมนั้นๆ

หมวดหมู่ผลงาน

+ ตรงนี้อาจารย์ก็เน้นย้ำนะครับว่าควรจัดกิจกรรมให้เป็นหมวดหมู่ และนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคณะที่จะยื่น ก่อน ในที่นี้ก็คือคณะแพทย์
+ การได้รับรางวัลระดับไหน หรือไม่ได้รับรางวัล เขียนให้ชัดเจน อ่านแล้วเจอเลย
+ กิจกรรมต่างๆ ควรมี reflection เพื่อแสดงว่าเราได้อะไรจากการทำกิจกรรมนั้นๆ
+ กิจกรรมควรเป็นแบบ Onsite เพราะเลยช่วงโควิดมาพอสมควรแล้ว
+ กิจกรรมควรเป็นกิจกรรมที่ทำตอนมอปลาย
+ การออกชุมชน (รู้สึกที่นี่จะเน้นทางด้านชุมชนเมืองเป็นหลัก)
+ การหาข้อมูล การทำวิจัย วิจัยเวลาเขียนไม่ต้องยกมาทั้งหมด ไม่ต้องเขียนยาวยืด ให้เขียนสรุปให้ได้ใจความวัตถุประสงค์ต่างๆ (อาจารย์บอกว่า คหสต.นะครับ)

ทักษะความสามารถพิเศษ

+ ถ้าเรามีความสามารถทางด้านภาษาอื่นๆด้วยเช่น จีน ญี่ปุ่น ที่มีผลการสอบเทียบระดับที่ดีโดดเด่น ก็ใส่มาได้

คุณค่าของ Portfolio

+ สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เน้นมากก็คือ การสะกดคำให้ถูกต้อง
+ มีระเบัยบไม่เน้นสวยงาม ไม่ต้องมีรูปเยอะ (โดยเฉพาะรูปการ์ตูนเข็มฉีดยา แพทย์ กาชาด ฯลฯ ไม่ต้องมีก็ได้)


อื่นๆSlide อื่นๆ