แพทย์สงขลา รอบ PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567

จริงๆจองแพทย์สงขลาในรอบ Portfolio นั้น มีอยู่ 3 โครงการ ซึ่งอีก 2 โครงการที่ไม่ได้นำมาอ่านบรรทัดต่อบรรทัดนั้น จะเป็นการรับเฉพาะเด็กท้องถิ่น และ/หรือ เด็ก 14 จังหวัดภาคใต้

+ โครงการนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล (14 จังหวัดภาคใต้) PDF
+ โครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย (ตรัง กระบี่ พังงา พัทลุง) PDF
+ โครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ส่งเสริมการวิจัย (ทั่วประเทศ) PDF

ซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดในส่วนของโครงการส่งเสริมการวิจัย กันนะครับ

จำนวนรับ 14 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

+ GPAX 5 เทอม 3.50
+ GPA 5 เทอม 3.50 ในกลุ่มต่อไปนี้
+ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
+ คณิตศาสตร์
+ ภาษาอังกฤษ
+ มีผลคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
+ IELTS 5.0
+ TOEFL iBT 61
+ CU-TEP 60

วิธีการพิจารณาคัดเลือก

ส่วนนี้ ทางคณะ/มหาวิทยาลัยก็ได้แจ้งว่า มีการพิจารณา 3 ขั้นตอน
+ ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาจากตัว Portfolio ที่ส่งมาของผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติ(คัดไว้ไม่เกิน 40 คน)
+ ขั้นตอนที่ 2 ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิดทางการแพทย์(Hackaton) (คัดไว้ไม่เกิน 28 คน)
+ ขั้นตอนที่ 3 ผลการสอบสัมภาษณ์ (คัดไว้ไม่เกิน 14 คน)

เอกสารหลักฐานก็ตาม Requirement เบื้องต้นเลยครับ เขาต้องการผลการศึกษา ผลงานด้านไหน ก็ต้องการเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกด้านนั้นๆ

ใบสมัคร แบบฟอร์ม ในการสมัคร

จริงๆ ใบสมัครนี้ก็ชัดเจนมากว่า ต้องการอะไรประกอบในการพิจารณาบ้าง

ปฏิทินการรับสมัครนั้น ก็อาจจะแตกต่างไปจากหลายๆที่ รวบรวมมาให้เฉพาะวันที่คิดว่าสำคัญและมีผล ตามนี้นะครับ

+ รับสมัคร : 15 – 30 พฤศจิกายน 2566
+ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น : 8 ธันวาคม 2566
+ รายชื่อผู้ผ่านเข้าขั้นตอนที่ 2 ประเมินทักษะกระบวนการคิดทางการแพทย์ : 15 ธันวาคม 2566
+ การประเมินทักษะกระบวนการคิดทางการแพทย์ 23-24 ธันวาคม 2566
+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสัมภาษณ์ : 24 ธันวาคม 2566
+ สอบสัมภาษณ์ : 25 ธันวาคม 2566
+ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 26 ธันวาคม 2566


สิ่งที่ตามมาก็คือ คำถาม ภายหลังจากอ่านประกาศครบแล้ว

+ ต้องมีทั้งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และ ผล ค่าย สอวน. ทั้ง 2 อย่างเลยไหม? (อันนี้คำตอบน่าจะง่าย มีก็ได้คะแนนมากกว่าไม่มีอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่พิจารณาเลยไหม)
+ ต้องมีการทำ Portfolio 10 หน้าด้วยอีกหรือไม่ หรือส่งใบสมัครและเอกสารรับรองก็พอแล้ว

จะรอช้าอยู่ไย โทรไปถามเลยดีกว่า

คำตอบที่ได้ก็คือ

+ อยากให้มีทั้ง 2 อย่าง แต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ส่งเข้ามาพิจารณาได้
+ Portfolio 10 หน้าอะไรพวกนั้น ไม่ต้อง ส่งมาเฉพาะที่ประกาศนี่แหละครับ เพียงพอแล้ว

อื่นๆ