แพทย์บูรพา รอบ PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567

ต้อนรับน้องใหม่แพทย์รอบพอร์ต ปีที่แล้วมีแพทย์ธรรมศาสตร์เข้าสู่วงการ มาปีนี้แพทย์บูรพา หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า หมอบู ก็เข้าสู่วงการเป็นปีแรกในปีการศึกษา 2567 ควบคู่มากับ แพทย์เกษตร ที่เปิดปีแรกก็เริ่มลุยแพทย์รอบพอร์ตด้วยเลย

เดี๋ยวเรามาดูว่าแพทย์บูรพา มีเงื่อนไข Requirement อะไร อย่างไรบ้างนะครับ

จำนวนรับเข้าศึกษา 6 คน
คัดเข้ารอบสัมภาษณ์ 24 คน


ปฏิทินการรับสมัคร

ถ้าเรียบเรียงเฉพาะคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ก็จะประมาณนี้
+ รับสัคร Online 25 ตุลาคม 2566 – 27 พฤศจิกายน 2566
+ ชำระเงินค่าสมัคร 25 ตุลาคม 2566 – 28 พฤศจิกายน 2566
+ ส่ง Portfolio วันสุดท้าย 28 พฤศจิกายน 2566
+ ประกาศรายชื่อเข้าสัมภาษณ์ 20 ธันวาคม 2566
+ สอบสัมภาษณ์ 17 มกราคม 2567
+ ประกาศผล 6 กุมภาพันธ์ 2567
+ ยืนยันสิทธิ์ ทปอ. 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

แพทย์บูรพา รอบ PORTFOLIO

คุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญ

หลักการก็จะคล้ายๆกับที่อื่นคือ
+ ม.6 ไม่ได้ระบุแผนการเรียน (แต่การเข้าค่าย สอวน.ราบวิชาที่ต้องการก็ช่วยกรองให้ละ)
+ รับเด็กซิ่ว
+ ถ้าเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ ต้องลาออกก่อนวันที่ 27/11/66
+ GPAX 5 เทอม ≥ 3.50

มาดูในเรื่องของผลงานที่ต้องการบ้าง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยบูรพาเลือกที่จะใช้ สอวน. เป็นเกณฑ์หลัก กล่าวคือขั้นต่ำจะต้องได้รับการคัดเลือกไปอบรมค่าย 2 ใช้คำอย่างนี้แปลว่าอะไร? “ได้รับการคัดเลือก” หมายความว่า ได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่าย 2 แต่อาจจะไม่ได้ไปเข้าก็ได้ อาจจะเนื่องมาจากติดโน่นติดนี่ อะไรประมาณนั้น แต่จริงๆแล้วก็สามารถตีความได้ว่า ไปอบรมค่าย 2 เช่นกัน
แต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญคือ ยิ่งไปรอบลึกๆก็น่าจะได้คะแนนการประเมินมากกว่าเป็นปกติอยู่แล้ว ดังนั้น ไม่ต้องคิดมาก แฮะๆ มีค่ายเอาค่าย มีเหรียญเอาเหรียญ

เงื่อนไขที่สำคัญของผลงานการผ่านการอบรม สอวน. คือ
+ สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป
+ ตอนเข้าค่ายอบรมต้องอยู่ในช่วงมอปลาย
+ วิชาที่รับคือ ชีววิทยา / เคมี / ฟิสิกส์ / คณิตศาสตร์ / คอมพิวเตอร์

อีกผลงานหนึ่งที่เป็น Requirement ของแพทย์บูรพาก็คือ คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งก็ตามอายุ 2 ปี แต่นับถึงวันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยรับสมัคร นั่นคือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นั่นเอง โดยคะแนนขั้นต่ำ
+ IELTS ≥ 6.0
+ TOEFL iBT ≥ 70 / ITP ≥ 570 / CU-TEP ≥ 80 / BUU GET ≥ 88

การคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ทั้งผลงาน สอวน. และ คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ ก็จะนำไปพิจารณาร่วมกับ Portfolio ที่เรานำเสนอเข้าไป เพื่อคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์

แปลว่าอะไร เอาง่ายๆ IELTS ยิ่งสูงยิ่งได้รับคะแนนประเมินเยอะ ว่างั้นเฮอะ


การพิจารณาคัดเลือกเข้าตรวจร่างกายและเข้าศึกษา

ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ นำเอาคะแนนจากการสัมภาษณ์แบบ MMI มารวมกับคะแนนที่เราได้รับการประเมินจาก PORTFOLIO ที่เราส่งเข้าไป โดยคิดสัดส่วนอย่างละ 50% เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และเข้ายืนยันสิทธิ์ต่อไป ซึ่งในการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกนั้น ก็จะเหมือนกับคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นคือ ประกาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันเดียวกันกับที่เราจะต้องเข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas (6-7/02/67)

แสดงว่าอะไร ก็คือประกาศโป้งเดียวจบ ไม่ต้องคิดว่าจะมีเรียกสำรองอะไรหรือไม่ หรือชื่อที่ประกาศออกมาทั้ง 6 คนนั้น จะไปซ้ำกับที่ไหนอะไรอย่างไรบ้าง ก็ไม่ต้องลุ้นแล้ว(น่าจะมีซ้ำแน่ๆ)


ขั้นตอนการสมัคร อย่างไร?

แน่นอนว่านักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบ mytcas ของ ทปอ. ซึ่งเราก็จะไม่พูดถึง จะมาสรุปในส่วนที่จะต้องยื่นสมัครของแพทย์มหาวิทยาลัยบูรพากันดีกว่า

ขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการ

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25/10/66 – 27/11/66 ผ่านทาง Online http://e-admission.buu.ac.th เมื่อสมัครแล้วให้เราพิมพ์ใบสมัครออกมาด้วย เพื่อใช้เป็นปกของ Portfolio
  • สามารถสมัครได้ 1 อันดับ หรือคณะหรือสาขาก็ตาม ในโครงการเดียวกัน ถ้าสมัครซ้ำก็จะเอาอันที่ชำระเงินหลังสุดเป็นสำคัญ
  • ต้องจัดทำรูปเล่ม Portfolio ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเอง ตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ วันที่ 28/11/66 เป็นวันสุดท้าย

การจัดทำ PORTFOLIO

ตรงนี้อ่านดีดี จะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ว่าใน portfolio นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรและจะจัดการอย่างไร
ซึ่งตัว Portfolio ประกอบด้วย 4 ส่วนตามที่ทางคณะได้ชี้แจงมาก็คือ
+ ส่วนที่ 1 หน้าปก : ซึ่งก็คือใบสมัครที่เราพิมพ์ออกมาจากระบบนั่นเอง ติดรูปขนาด 1 นิ้ว(เข้าใจว่าเขาน่าจะมีช่องให้ติด (หรือท่านจะเอารูปแปะไว้ก่อน ก่อนพิมพ์ออกมาก็ได้) ถ้าถามผมก็คงเป็นรูปนักเรียนมาตรฐานนะครับ
+ ส่วนที่ 2 สำเนาแสดงผลการเรียน 5 เทอม ซึ่งก็น่าจะเป็น ปพ.1 ฉบับ 5 เทอม ซึ่งถ้าสังเกตุเขาจะเขียนกันว่า “ปพ.1 พ” มี พ.พานเพิ่มมาอีกตัว แต่ก็แล้วแต่แต่ละสถานศึกษานะครับ
+ ส่วนที่ 3 สำเนาบัตรประชาชน
+ ส่วนที่ 4 ผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ซึ่งจะไม่นับรวม ส่วนที่ 1-2-3 ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นมันคือ 10 หน้าเต็มที่เราจะเรียบเรียงผลงานของเราที่ผ่านมา ลงรูปถ่าย เกียรติบัตร รางวัล เหรียญ โล่ห์ ส่วนตัวมองว่าควรเป็นในช่วงระดับชั้นมอปลาย

เมื่อเรียบร้อยแล้ว จัดรวมเป็นรูปเล่มทั้ง 4 ส่วนเรียงตามลำดับ เข้าเล่มสันกาว หรือติดเทปแลคซีน “ขนาด A4 เท่านั้น” งง ละสิ มันเป็นอย่างไร … ดูตัวอย่างด้านล่าง นะครับ . . . .

ห้าม !!!! ใส่เป็นแฟ้มพลาสติกมา
ห้าม !!!! เข้าเล่มกระดูกงู
ห้าม !!!! ใส่เอกสารตัวจริงมา เช่นพวกเกียรติบัตร ฯลฯ

ตัวอย่างการเย็บเล่ม PORTFOLIO

แบบเข้าเล่มสันกาว

ติดเทปแลคซีน


ค่าเทอม ค่าธรรมเนียมการศึกษา