แพทย์ศิริราช รอบ PORTFOLIO ปีการศึกษา 2567

เราลองมาไล่ดูว่า ประกาศฉบับทางการที่มีออกมา มี Requirement อะไรบ้าง และจะมีสาระสำคัญอะไรที่เปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนจากปีที่แล้ว นะครับ เพราะบางคนยังจำภาพ Requirement ของปีที่แล้วอยู่ เรามาค่อยๆดูกันนะครับ


รายละเอียดประกาศรับรอบ Portfolio

เริ่มจากจำนวนรับ ก็มีประเด็นรวมที่เกิดขึ้นโดยประมาณนี้ว่า ได้มีการย้ายการรับบุคคลจบปริญญาตรีจากเดิมจะอยู่รอบ 2 โควต้า เอามาไว้ที่รอบ Portfolio ด้วยเลย และรับเพิ่มจาก 8 คน เป็น 10 คน

เรามาดูเป็นรายโครงการเลยดีกว่า

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ที่เห็นชัดเจนว่ามีความแตกต่างก็คือ
+ กำหนดเพิ่มเติมว่าต้องแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น
+ ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา 3.5 โดยไม่ได้ดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(GPA)เหมือนปีที่แล้ว
+ เพิ่มเติมมาคือ ต้องการคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 79

โครงการความสามารถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ

สำหรับโครงการนี้ ที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากมี 2 เรื่องก็คือ การไม่มี BMAT เข้ามาเกี่ยวข้อง และ การไม่มีคุณสมบัติพิเศษความสามารถโดดเด่นด้านต่างๆ ที่พวกเราได้ยินได้อ่านกันครั้งแรกก็เกิดคำถามในหัวเยอะแยะมากมาย ทั้งในเรื่องของเกณฑ์วิธีในการพิจารณา และเมื่อเทียบกับความสามารถด้านอื่นด้วยกัน น้ำหนัก ความยากง่าย บลาๆๆๆๆ เต็มไปหมด แต่ปีนี้ก็ได้ตัดส่วนนี้ออกไปหมดแล้ว(พร้อมๆกับ BMAT) คงเหลือให้พิจารณาอยู่หลักๆ 2 เรื่องคือ คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ และ Portfolio(+SOP)

ที่เห็นชัดเจนว่ามีความแตกต่างก็คือ
+ กำหนดแผนการเรียนวิทยาศาสตร์
+ ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 4 ภาคการศึกษา 3.5 โดยไม่ได้ดูคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้(GPA)เหมือนปีที่แล้ว
+ ไม่รับวุฒิ GED และ กศน.
+ ซิ่วได้ไม่เกิน 1 ปี
+ คะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษเหลือเฉพาะ 2 ตัวและยกระดับคะแนนสูงขึ้น IELTS ≥ 7.0 หรือ TOEFL iBT ≥ 100
+ ไม่เอาคะแนน BMAT
+ ไม่รับความสามารถโดดเด่นด้านต่างๆ (ก็เอาไปใส่ใน portfolio ได้เป็นบางตัวนะครับ)

โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี


PORTFOLIO

ดูเงื่อนไข Portfolio ของทั้ง 3 โครงการก็เขียนเหมือนกันหมดเลย จึงมาดูกันทีเดียวพร้อมๆกัน ซึ่งหลายท่านก่อนหน้านี้ก็เคยมีคำถามในใจกันว่า คำว่า “กิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน สะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของตัวเอง” แปลความหมายได้ว่าอะไรบ้าง? ทางคณะก็มาช่วยตอบคำถาม แต่ก็ดูเหมือนว่าหลายท่านก็ยังไม่คลายสงสัย ก็ค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับ


เกณฑ์การพิจารณา

จริงๆการพิจารณาที่เราสนใจกันมีอยู่ 2 เรื่องคือ การพิจารณาเพื่อเรียกเข้าสัมภาษณ์ และ การพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา

พวกเราหลายท่านก็พยายามวิเคราะห์อักษรจากการประกาศ แต่ก็ได้มาประมาณว่า (การพิจารณาเรียกเข้าสัมภาษณ์แบบ MMI) ดูจาก Portfolio ที่ยื่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา

และเมื่อเข้าสัมภาษณ์แบบ MMI แล้ว ก็จะเอาคะแนนที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเรียงเพื่อเรียกเข้าศึกษาต่อไป

Q & A


กำหนดการ

เอาเฉพาะวันที่ที่สำคัญนะครับ ท่านอ่านให้ละเอียดในกำหนดการอีกครั้งนะครับ
+ วันรับสมัคร : 01 ธันวาคม 2566 – 22 ธันวาคม 2566
+ สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : 12 มกราคม 2567 – 13 มกราคม 2567
+ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 มกราคม 2567
+ ยืนยันสิทธิ์(ภายใน)ในระบบ MU-TCAS : 25 มกราคม 2567 – 26 มกราคม 2567
+ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS : 06 กุมภาพันธ์ 2567 – 07 กุมภาพันธ์ 2567


เอกสารอื่นๆจากทางคณะ


อื่นๆ