สัตวแพทย์ รอบ Portfolio เปิดรับที่ไหนบ้าง?


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

+ จำนวนรับ 15 + 5 คน
+ ค่าเทอม 20,000 บาท

คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว์หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์

PORTFOLIO


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทำสรุปการรับในรอบ Portfolio ออกมา ตามภาพเลยครับ

มาดูรายละเอียดในประกาศรับสมัครกันนะครับ
สำหรับสัตวแพทย์จุฬา มีจำนวนรับ 45 คน จาก 3 Tracks ความสามารถให้เลือกยื่นได้ และมี Requirement ทั่วไปอื่นๆประมาณนี้

ค่าเทอม 34,000 บาท

คุณสมบัติ

คุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ

ความแตกต่างของ 3 โครงการนี้

 • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
  • ฝึกงานจากคลินิกสัตวแพทย์ หรือ โรงพยาบาลสัตว์ ที่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทยสภา หรือ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
 • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์
  • ชัดเจนคือ ต้องผ่านค่าย 2 สอวน. และผ่านการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
 • ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์และสัตว์เศรษฐกิจ
  • ฝึกงานด้านปศุสัตว์ และ/หรือ สัตว์เศรษฐกิจจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน

PORTFOLIO

การพิจารณาเรียกสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น ในรอบ Portfolio จะรับผ่านโครงการเด็กดีมีที่เรียน

+ จำนวนรับ 26 คน
+ ค่าเทอม 35,000 บาท

คุณสมบัติ

คุณสมบัติทั่วไปของโครงการเด็กดีมีที่เรียน (รับเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

+ GPAX 3.50 ขึ้นไป

PORTFOLIO

 • การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • การได้รับรางวัลที่แสดงถึงทักษะพิเศษ
  • ทางด้านวิชาการ
  • ด้านสังคม
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • ความสามารถพิเศษ
  • จิตสาธารณะ
  • ความเป็นผู้นำ
 • ผลสอบคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
  • TOEFL
  • IELTS
  • CU-TEP


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับรอบ Portfolio ผ่านโครงการต่างๆดังนี้
+ โครงการเรียนล่วงหน้า รับ 45 คน
+ โครงการช้างเผือก รับ 5 คน

+ ค่าเทอม 16,300 บาท

สำหรับโครงการเรียนล่วงหน้านั้นแสดงว่า นักเรียนมีข้อมูล เงื่อนไข ในการยื่นเรื่องขอเข้าเรียนอยู่แล้ว เพราะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ามาเป็นปีปี
ดังนั้นส่วนนี้จะขอพูดถึงโครงการช้างเผือก

คุณสมบัติ

เกณฑ์การคัดเลือก


มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับในรอบ 1/1
+ จำนวนรับ 5 คน
+ ค่าเทอม 25,000 บาท

คุณสมบัติ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

PORTFOLIO

การพิจารณาเรียกสัมภาษณ์


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับในรอบ 1/1 จำนวน 2 โครงการ
+ โครงการทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวนรับ 3 คน
+ นักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หรือ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา รับ 3 คน

+ ค่าเทอม 28,000 บาท

คุณสมบัติ

การพิจารณาคัดเลือกสอบความรู้ทางสัตวแพทย์และสัมภาษณ์

การพิจารณาคัดเลือก


อื่นๆ

ทันตแพทย์ ของเก่า 3 ปีละ ยังไม่ได้ update ข้อมูล