ค่ายเภสัชทางการ มีที่ไหนบ้าง . . . ตามมาดู

ค่ายเภสัชที่จัดโดยมหาวิทยาลัยหรือสโมสรนิสิตนักศึกษาของคณะ/มหาวิทยาลัยนั้นๆ ก็ถือได้ว่าเป็นค่ายหรืองาน Open House ที่นักเรียนสามารถเข้าไปสัมผัสชีวิตจริงได้ ทั้งนี้บางค่ายบางมหาวิทยาลัยก็เปิดรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์-คณิต ด้วยก็มี

ทั้งนี้ เรื่องวันเวลา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ขอให้ดูประกาศทางการจากทางค่าย/มหาวิทยาลัยนั้นๆอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะที่รวบรวมมาเป็นการอ้างอิงถึงวันเวลาที่ผ่านมา บางมหาวิทยาลัยต้องย้อนกลับไปหลายปีเลยทีเดียว… หลักๆก็เนื่องมาจาก COVID-19 ที่ทำให้บางค่ายห่างหายไป บางค่ายจัด Online บางค่ายจัด Onsite แต่จากค้างคืนเป็นไม่ค้างคืน ….. ดังนั้น ติดตามรายละเอียดจากทางค่ายนะครับ

CR : เครดิตภาพต่างๆจาก facebook ของค่าย/มหาวิทยาลัยนั้นๆ และ บางรูปภาพจากละครเรื่อง หมอหลวง

Open Capsule : ค่ายเภสัชมหิดล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

facebook page : https://www.facebook.com/opencapsule/
จำนวนรับ : 150 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 18 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 21 มกราคม
จำนวนวันจัดงาน : 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : ค่าสมัคร 50 บาท ค่าลงทะเบียน 250 บาท


ค่ายสานฝัน Pharmfun.camp มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

facebook page : https://www.facebook.com/p/Pharmfuncamp-100075706217244/
จำนวนรับ : 50 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 1 – 15 พฤศจิกายน
ช่วงจัดกิจกรรม : 8 มกราคม
จำนวนวันจัดงาน : 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : N/A


ค่ายยุวเภสัชกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

facebook page : https://www.facebook.com/PharmCMUcamp23/
จำนวนรับ : 130 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 28 สิงหาคม – 18 กันยายน
ช่วงจัดกิจกรรม : 11 – 13 พฤศจิกายน
จำนวนวันจัดงาน : 3 วัน 2 คืน (ไม่ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : N/A


เปิดบ้านเภสัชขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

facebook page : https://www.facebook.com/pharmcampkkuofficial/
จำนวนรับ : 200 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 1 – 11 ธันวาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 7 มกราคม
จำนวนวันจัดงาน : 1 วัน
ค่าใช้จ่าย : 300


ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นเภสัชกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

facebook page : https://www.facebook.com/borncamp.swu/
จำนวนรับ : 100 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 21 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน
ช่วงจัดกิจกรรม : 14-15 มกราคม
จำนวนวันจัดงาน : 3 วัน 2 คืน (ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 950 บาท


ค่ายหมอยา มหาวิทยาลัยศิลปากร

facebook page : https://www.facebook.com/pharmacysucamp
จำนวนรับ : 180 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 5 – 19 กรกฏาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 13 – 14 สิงหาคม
จำนวนวันจัดงาน : 2 วัน 1 คืน (ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 959 บาท


DREAM CAMP มหาวิทยาลัยรังสิต

DREAM CAMP ของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ถูกยกเลิกไปในปี 2563 อันเนื่องมาจากวิกฤต CORONA VIRUS COVID-19 ก็ต้องรอดูนะครับว่าปีนี้จะกลับมาได้ไหม . . .

facebook page : https://www.facebook.com/RSUDreamCamp
จำนวนรับ : 100 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 7 พฤศจิกายน – 9 มีนาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 16 – 18 พฤษภาคม
จำนวนวันจัดงาน : 3 วัน 2 คืน (ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 800 บาท


ค่ายอยากเป็นเภสัชกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

facebook page : https://www.facebook.com/PharmacampRxCU/
จำนวนรับ : 100 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 28 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 8 – 9 เมษายน
จำนวนวันจัดงาน : 2 วัน 1 คืน (ไม่ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 850 บาท


ค่ายเปิดโลกเภสัชกร  มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook page : https://www.facebook.com/UPRxStudent
จำนวนรับ : 80 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 25 ธันวาคม – 1 กุมภาพันธ์
ช่วงจัดกิจกรรม : 24 – 26 มีนาคม
จำนวนวันจัดงาน : 3 วัน 2 คืน (ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 850 บาท


ค่ายสู่รั้วหมอยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

facebook page : https://www.facebook.com/PSURxcamp
จำนวนรับ : 100 คน
ช่วงเปิดรับสมัคร : 10 – 26 สิงหาคม
ช่วงจัดกิจกรรม : 12 – 14 พฤศจิกายน
จำนวนวันจัดงาน : 3 วัน 2 คืน (ค้างคืน)
ค่าใช้จ่าย : 1000 บาท


ค่ายอื่นๆ