สอบเข้า EP SAMSEN ได้ . . . ตอนสอบ SAMSEN PRE-TEST ได้คะแนนเท่าไหร่?

มาอีกหนึ่งห้องเรียนพิเศษซึ่งก็คือห้อง EP SAMSEN ที่รับนักเรียนจำนวน 120 คน และเรียกสำรองถึงลำดับที่ 25 ซึ่งปีนี้ถ้าดูรวมๆแล้วคะแนนเฟ้อขึ้นมาพอสมควรสำหรับข้อสอบห้องเรียนพิเศษ เอ๊ะ หรือว่าปีนี้เด็กเก่งๆทั้งนั้นก็เป็นไปได้

อนึ่ง . . .การนำข้อมูลมาเปรียบวิเคราะห์นี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ปกครองและเด็กๆในรุ่นต่อๆไป ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัว ในการตัดสินใจ ในการวางแผนเพื่อเป้าหมายในการสอบเข้าของแต่ละครัวเรือนเท่านั้น หาได้นำข้อมูลจากภายในมาเขียนในเว็บไซด์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ เพราะเว็บไซด์นี้ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไร และไม่ได้มีความคิดที่จะแข่งขันหรือแกร่งแย่งอะไรจากภายในทั้งนั้น


EP SAMSEN 2566 vs SAMSEN PRE-TEST 2023


อื่นๆ