EP Math + EP Langauge (613) DEK65 กับผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ความจริงเคยเขียนสรุปไปแล้ว แต่ตอนนั้นเอาข้อมูลมาจากรูปถ่าย แบบว่ารูปถ่ายหมู่ทั้งห้องแล้วเขียนเพิ่มไปเป็นตัวย่อว่าใครได้ที่ไหน ประมาณนั้น แต่เดี๋ยววันนี้ลองเอาข้อมูลอีกด้านมาสรุป

https://wp.me/p5DNAK-5w7


สรุปผลประกอบการ


รายละเอียด


ข้อมูลรายบุคคล