ห้องศิลป์ภาษา(611-612) DEK65 ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ศิลป์ภาษาก็จะคล้ายๆกับศิลป์คำนวณตรงที่มี 2 ห้องครึ่ง ตือห้อง 611 และ 612 ซึ่งก็จะแยกตามภาษาไปเลย ห้องนึงอาจจะมี 2-3 ภาษารวมๆกันอยู่ กับอีกครึ่งห้องคือ EP-Lang ห้อง 13 นั่นเอง


สรุปผลประกอบการ


รายละเอียด