รวมในรวมนอก สามเสนรอบปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อสอบเข้ามาได้แล้ว ก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องขบคิดกันต่ออีกว่า ห้อง EIS มันคืออะไร แล้วห้องคิงส์เขาจัดอย่างไร? ถ้าดูตามโครงสร้างห้องเรียนสามเสนมอต้นจากโพสต์นี้ก็พอจะเข้าใจ

จากนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการ 58 คน นอกเขตพื้นที่บริการ 134 คน และ เงื่อนไขพิเศษ 48 คน รวมเป็น 240 คน ( 6 ห้อง ห้องละ 40 คน) แน่นอนว่าการคัดเลือกห้องคิงส์ก็จะใช้คะแนนในการสอบเข้าเป็นตัวกำหนดให้ 40 คนแรกจะได้ไปอยู่ห้อง ม.1/3 แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีห้อง EIS อีก 2 ห้อง 80 คน ที่น่าสนใจ

ห้อง EIS(English for Integrated Studies) นิยามของโรงเรียนคือ “โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย” นั้น ปกติจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าห้องนี้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งก็จะสอบกันช่วงที่มีการเรียนเตรียมความพร้อม(ปีนี้จัดให้สอบในวันที่ 28 เมษายน 2566) โดยสอบ 2 วิชาคือ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่สนใจที่สามารถสมัครสอบได้ก็คือ นักเรียนทั้ง 240 คน ที่สอบเข้ามาในรอบห้องเรียนปกติ ดังนั้นเด็กที่อยู่ในข่ายว่าได้เรียนห้องคิงส์แน่ๆ(อันดับ 1-40) ก็มีที่สนใจที่จะสอบมาอยู่ห้อง EIS ด้วย(มากเสียด้วย หาใช่น้อยไม่) จึงทำให้เด็กที่สอบเข้าได้คะแนนในลำดับ 41 … เป็นต้นไปก็มีโอกาสเข้ามาอยู่ห้องคิงส์ เอาง่ายๆต่างคนต่างความคิดว่าอยากอยู่คิงส์หรืออยากอยู่ EIS


รวมนอกรวมในเรียงคะแนน

ก็จะเอาคะแนนทั้งนอกและในเขตพื้นที่บริการมาจัดเรียงให้ แต่ไม่ได้รวมเงื่อนไขพิเศษนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้โชว์คะแนนให้เห็น และอย่าลืมว่า เมื่อถึงวันนั้น ก็จะมีเด็กที่สละสิทธิ์อีกจำนวนหนึ่งนะครับ


OTHER