สามเสนวิทยาลัย ม.1 รอบปกติ ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566

ก็เป็นประจำทุกปีที่เราก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานการสอบได้ของเด็กๆ ปีชีนี้จำนวนรับของเเด็กในเขตพื้นที่บริการลดลงพอสมควร ก็มาดูกันว่า คะแนนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง

ปล. เท่าที่พอจะหาข้อมูลได้นะครับ


OTHER