อัตราการแข่งขันรอบห้องเรียนปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ความจริงก็พยายามทำของรอบปกติ ม.4 มาอยู่เหมือนกัน แต่เนื่องด้วยข้อมูล ม.4 จัดระเบียบได้ยากมาก เหตุเพราะแต่ละโรงเรียนมีโครงสร้างแผนการเรียนที่แตกต่างกัน บางโรงเรียนก็เหมือนลองของใหม่ เดี๋ยวมีแผนการเรียนนี่โน่นนั่นเพิ่ม พอปีถัดไปก็หายไปแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทน อาจจะเป็นเพราะว่าคิดแผนได้แต่ผู้เรียนยังไม่ buy idea ก็เลยคนสมัครน้อยมาก เลยกลับมาใช้แบบเก่า บางโรงเรียนรับแผนโน่นนี่หลายแผน แต่เวลารายงานยอด รายงานเป็นยอดรวม ซึ่งอย่างที่บอก เอาข้อมูลมาสรุปค่อนข้างยากมาก

แต่ไม่เป็นไร ปีนี้เริ่มเก็บไปก่อนปีหน้าว่ากันอีกที(ถ้ายังทำอยู่)

อัตราการแข่งขัน ม.4 ปกติ 2566


ที่ผ่านมา