อัตราการแข่งขันรอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2566

อย่างที่ทราบว่า สำหรับ ม.4 นั้น จำนวนรับในแต่ละแผนการเรียน แต่ละโรงเรียนนั้น จะมีจำนวนรับที่ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบห้องเรียนปกติ ทั้งนี้คงเนื่องมาจากทางโรงเรียนได้จัดเตรียมที่นั่งให้กับนักเรียน ม.3 เก่าของโรงเรียนเองด้วย คราวนี้เรามาดูว่ารอบห้องเรียนพิเศษมีการรับสมัครกันมากน้อยขนาดไหนบ้าง

ห้องเรียนพิเศษหลายๆโรงเรียนจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่า จะไม่มีการเลื่อนชั้นอัตโนมัติในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษจากมอต้นขึ้นมอปลาย นั่นก็คือหมายความว่า เด็กที่เรียนห้องเรียนพิเศษมอต้นเมื่อจบ ม.3 แล้ว หากต้องการเรียนต่อในระดับชั้น ม.4 ในแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษเดิม จะต้องไปสอบเข้ามาใหม่ร่วมกับนักเรียนทั่วๆไป เช่นห้อง MSEP และห้อง ESC(มอปลายคือห้อง ESMTE นั่นเอง)


อัตราการแข่งขัน ม.4


ท้ายบท

รวบรวมแนวข้อสอบเข้า ม.4 สามเสน ห้องเรียนพิเศษ ESMTE-MSEP-EP Sci และแถมของสามัญวิทย์

สอบเข้า ม.4 สามเสนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566