รวบรวมประกาศรับสมัครรอบ TCAS-1 Portfolio คณะทันตแพทยศาสตร์ 2566

มีผู้สนใจสอบถาม ถามไถ่ถึงคณะทันตแพทย์รอบ TCAS-1 Portfolio มากขึ้นๆ เรื่อยๆ ถึงแม้จำนวนการรับจะดูหยุมหยิมอยู่ก็ตาม และที่สำคัญเงื่อนไขการรับก็สุดโหดด้วย ถึงกับขั้นที่ว่าผมแนะนำว่าถ้าสนใจทันตแพทย์จริงๆ มุ่งมั่นไปรอบ กสพท.เฮอะ น่าจะดีกว่า

วันนี้ก็เลยนึกครึ้มใจ ลองรวบรวมเอามากองไว้ที่เดียวกันว่า ทันตแพทย์รอบพอร์ตนั้น มีที่ไหนรับบ้าง รับกี่คน และเงื่อนไขอะไร พร้อมทั้งเอาประกาศทางการ(ถ้ามี) มาแปะเอาไว้ให้ เผื่อว่ารุ่นหลังๆเข้ามาหาข้อมูลศึกษา จะได้มีข้อมูล


มีที่ไหนบ้างรับรอบพอร์ต


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เท่าที่เห็น ปกติสงขลานครินทร์มักจะรับเฉพาะเด็กภาคใต้ถึงแม้จะเป็นรอบ portfolio แต่จากประกาศของคณะทันตแพทย์รอบพอร์ต ก็พยายามหาอยู่เหมือนกันว่าจำกัดสิทธิ์สำหรับเด็ก 14 จังหวัดภาคใต้ไหม ก็ไม่เห็นนะครับ เป็นโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งรับรวมไปถึงเด็กอินเตอร์ด้วย

ประกาศรับสม้คร <— Click

จำนวนที่รับ 5 คน

ซึ่งเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติคร่าวๆก็คือ

+ GPAX 5 เทอม >= 3.50

+ GPA วิทยาศาสตร์(>=20หน่วยกิต)/คณิตศาสตร์(>=12 หน่วยกิต)/ภาษาต่างประเทศ >= 3.50

+ GPA ภาษาไทย / สังคมศึกษา >= 3.00

+ มีผลคะแนน TGAT

+ คะแนนสอบภาษาอังกฤษ +

 • TOEFL iBT >= 80
 • IELTS >= 6.5

+ Letter of Reconmendation 2 ฉบับ

+ Portfolio + ประวัติ / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม หรือจิตอาสา / กิจกรรมทางวิชาการ / ผลงานรางวัลอื่นๆ (ไม่เกิน 3 ปี)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ว่ากันว่าเป็นด่านที่หินโหดที่สุดมาหลายปี เมื่อก่อนรับ 2 โครงการ ความสามารถภาษาอังกฤษ กับ ความสามารถโอลิมปิก อย่างละ 4 แล้วมารวบ 2 โครงการผสมกันเป็น 8 ที่นั่ง ปีนี้มาหนักกว่าเดิม 2 โครงการ 4 ที่นั่ง

ประกาศรับสม้คร <— Click

จำนวนรับ 4 คน

+ GPAX 4 เทอม >= 3.75

เปิดรับจาก 2 โครงการคือ

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
  • GPA 5 เทอม Physic/Chemistry/English >= 3.00
  • GPA 5 เทอม Biology = 4.00
  • อันดับ 1-50 ของค่าย สอวน. ที่ผ่านเข้าค่าย สสวท.
 • โครงการผู้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
  • TOEFL iBT >= 100 หรือ IELTS >= 7.0 หรือ CU-TEP >= 100
  • คะแนนความสามารถทางวิชาการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
   • SAT II BIO >= 700 และ CHEM >= 700 และ PHYS หรือ MATH >= 700
   • BMAT Sec I >= 5.5 และ Sec II >= 5.5

มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตะมหิดลก็เป็นอีกที่ที่ได้รับความนิยมจากเด็กๆค่อนข้างสูง

ประกาศรับสม้คร <— Click

+ จำนวนรับ 5 คน

+ GPAX 4 เทอม >= 3.50

+ GPA 4 เทอม วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ >= 3.50

+ GPA 4 เทอม ภาษาไทย / สังคมศึกษา >= 3.00

+ TOEFL iBT >= 80 หรือ IELTS >= 6.5

+ ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (มอปลาย)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับเป็นกอบเป็นกำหน่อยสำหรับทันตะ มช.

ประกาศรับสม้คร <— Click

+ จำนวนรับ 20 คน

+ GPAX 5 เทอม >= 3.75

+ TOEFL iBT >= 80 หรือ IELTS >= 6.5

+ มีคะแนน SAT II หรือ GCE AS หรือ BMAT


อื่นๆ

รอประกาศออกมาเพิ่มเติมแล้วจะมา Update นะครับ

อันนี้เคยเขียนไว้นานละ

TCAS-1 : ทันตแพทย์รอบ portfolio ถึงจะมีน้อยแต่ก็มี