สามเสนศิลป์ภาษา ม.4 มาดูคะแนนปี 2565 และสถิติย้อนหลังกัน

จริงๆแล้วห้องศิลป์ภาษาจะมีอยู่ 2 ห้อง นั่นก็คือห้อง 11-12 ซึ่งเท่าที่มีอยู่ก็จะเปิดสอนอยู่ 5 ภาษาคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี จำนวนรับจะมากน้อยส่วนนึงก็อยู่ที่นักเรียนเก่า ม.3 สามเสนด้วย บางปีเด็กก็สนใจในสายวิชาด้านนี้มาก บางปีก็น้อย


คะแนนปี 2565

ภาษาเยอรมัน

ภาษาฝรั่งเศส

จีน – ญี่ปุ่น

เกาหลี


สถิติเรียกสำรองที่ผ่านมา

อื่น่ๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is title.png

This image has an empty alt attribute; its file name is title.png
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.png
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99.png