สรุปคะแนนสอบรอบปกติ ม.4 สามเสนวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์ พร้อมสถิติย้อนหลัง

ช่วงหลังๆนี้ ห้องเรียนปกติ-วิทยาศาสตร์ เป็นเป้าหมายของเด็กๆหลายคน

หลายๆคน เบี่ยงจากห้องเรียนพิเศษ มาลงเรียนห้องเรียนปกติ เพราะต้องการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก เรามาดูข้อมูลการสอบเข้าห้องนี้กันนะครับ

โดยปกติแล้ว ผู้ที่สอบเข้าได้ในลำดับที่ 1-5 จะได้ไปอยู่ห้องคิงส์ของห้องปกติวิทยาศาสตร์

สถิติย้อนหลัง


อื่นๆ