สรุปคะแนนสอบรอบปกติ ม.4 สามเสนวิทยาลัย – วิทยาศาสตร์ พร้อมสถิติย้อนหลัง

ช่วงหลังๆนี้ ห้องเรียนปกติ-วิทยาศาสตร์ เป็นเป้าหมายของเด็กๆหลายคน

หลายๆคน เบี่ยงจากห้องเรียนพิเศษ มาลงเรียนห้องเรียนปกติ เพราะต้องการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเป็นหลัก เรามาดูข้อมูลการสอบเข้าห้องนี้กันนะครับ

โดยปกติแล้ว ผู้ที่สอบเข้าได้ในลำดับที่ 1-5 จะได้ไปอยู่ห้องคิงส์ของห้องปกติวิทยาศาสตร์

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-01001-1200x1298.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-01002.jpg

สถิติย้อนหลัง

This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-01003-1200x322.jpg

อื่นๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is title.png
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88.png
This image has an empty alt attribute; its file name is %E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%99.png