รวมในรวมนอก สามเสน 2565 จัดเรียงคะแนนแบบห้องคิงส์และ EIS

เมื่อเอาคะแนนของทั้งสองแผนการเรียนมาเรียงรวมกันแล้ว ถ้าจะคิดคะแนนคัดห้องคิงส์เลยก็ไม่น่าจะยาก ก็เรียงตามคะแนนสอบเข้าสูงสุด ถ้าคะแนนเท่าก็ลำดับความสำคัญตามคะแนนรายวิชา คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย – สังคมศึกษา ตามลำดับ

แต่ถ้าในกรณีที่ให้แสดงความประสงค์ที่จะเลือกเรียนห้อง EIS ซึ่งปกติจะมีการสอบคัดเลือกในวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกเด็กจำนวน 2 ห้อง (ปีนี้ 84 คน) แต่ถ้าไม่มีการสอบใหม่ โดยใช้คะแนนสอบเข้าใน 2 รายวิชาดังกล่าวเลย(เหมือนปีที่แล้ว)(สนับสนุนเลยครับ วิธีการนี้ แบบใช้ตลอดไปเลยก็ได้ เด็กๆเหนื่อยมามากพอแล้ว) ก็มาจัดเรียงคะแนนเรียงลำดับให้


เรียงตามเลขที่ผู้เข้าสอบ