ผลคะแนนสอบรอบห้องเรียนปกติในพื้นที่ สามเสนวิทยาลัย 2565 มาจากโรงเรียนไหนกี่คน?

….ติดตามทุกการเคลื่อนไหว สอบเข้าสามเสน ได้ตามเส้นทางเหล่านี้ …

facebook :: 9CHOKE : https://www.facebook.com/myremainingtime

website : 9CHOKE.COM

Line Open Chat “สอบเข้าสามเสน”


สรุปคะแนน

เมื่อคะแนนออกมา ก็เอามาดูคร่าวๆว่าเป็นอย่างไร เริ่มต้นจากในเขตพื้นที่บริการ นะครับ (มีทุกแผนการเรียน ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 )

จากข้อความนี้แสดงว่า บัญชีของเงื่อนไขพิเศษจำนวน 50 คนนั้น มาจากเด็กในพื้นที่ 3 คน และ เด็กนอกพื้นที่อีก 47 คน


อื่นๆ