คะแนนสอบ ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ สามเสนวิทยาลัย มาจากโรงเรียนไหนบ้าง?

นอกเขตพื้นที่บริการ ก็จะมีเยอะหน่อย ค่าคะแนนต่างๆ ก็อาจจะเฉลี่ยสูงกว่าในเขตพื้นที่บริการ