เอาคะแนนสอบเข้า ESC และ MSEP มาเรียงรวมกัน เห็นอะไรไหม? – 2565

ก็เพราะรู้สึกว่าปีนี้คะแนนมันแปลกๆหน่อยนึง ก็เลยลองเอาคะแนนเด็กที่สอบเข้าได้ 2 แผนการเรียนนี้ มาเรียงรวมกัน ก็จะเห็นตามภาพนะครับ

ส่วนใครจะมอง จะวิเคราะห์ว่ายังไงก็สุดแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับ