MSEP 2565 vs SAMSEN PRE-TEST 2022 มาเทียบคะแนนกัน

สนามที่สับขาหลอกกันมากที่สุดปีนี้ก็คือ ห้อง MSEP เมื่อมีผู้เข้าสอบจริงน้อยกว่า ESC นัยว่าหลบคู่แข่งเก่งๆไปสอบห้อง ESC และ EP กันหลายคน

เรามาดูว่า คะแนนของห้อง MSEP 2565 เมื่อเทียบกับคะแนนตอนเด็กๆมาสอบ Samsen Pre-Test 2022 จะเป็นอย่างไร

ไว้เดี๋ยวจะเทียบคะแนนให้เห็นนะครับ ระหว่าง MSEP กับ ESC ขอทำข้อมูลแปล๊บบบ…….อื่นๆ