DEK65 REQUIREMENT รอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

+++ การรับสมัครรอบ Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย +++

เป็นธรรมเนียมของทุกๆปีที่หมอรอบพอร์ตจะต้องเริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปีนี้ก็เช่นกัน


สำหรับปีนี้ DEK65 ก็อย่างที่ทราบว่าจะไม่มีการกำหนดเกรดการเรียน โดยระบุเพียงแค่ว่า กำลังศึกษาอยู่ ม.6 และกำลังจะจบในปีการศึกษานี้ หรือ จบการศึกษา ม.6 แล้วไม่เกิน 1 ปี (ก็คือซิ่วได้ปีเดียว) ส่วนอื่นๆก็น่าจะล้อตาม Requirement ของปีที่แล้ว และกำหนดสนามสอบคัดเลือกเป็น BMAT November 2021 ปีเดียว โดยไม่รับผลการสอบ BMAT ของปีที่ผ่านมา


สรุปให้เลยนะครับ

และ download ประกาศรับสมัครไปเก็บเอาไว้เพื่อศึกศาและอ่านรายละเอียดให้ถ่องแท้เลยนะครับ

ประกาศรับสมัคร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอบ Portfolio ผู้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ


สรุป

เดี๋ยวจะรวบรวมซีรี่ย์ที่เคยเขียนเอาไว้ มาเรียงเป็นตอนๆ แต่ตอนนี้ก็ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับ