ฝากเนื้อฝากตัวที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ. . .

มาถึงเชียงใหม่ . . .
ใจถึง มช. . .
อย่ารีรอ. . .
ขอพรพระธาตุดอยสุเทพ…

มาช่วงโควิดแถมเป็นเดือน Low Season เสียด้วย อะไรๆก็ดูง่ายไปหมดสำหรับการขึ้นมากราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกช้างแดนดินถิ่นล้านนา


วิวเมือง !!!


ดอยสุเทพ วันที่ไม่มีนักท่องเที่ยว

แน่นอนว่า ระดับเรา . . . เดินขึ้นคงเป็นไปไม่ได้ ……….(เพราะไม่ไหว) ทั้งตู้มีแค่เราสามคนเท่านั้น Social Distancing จริงๆ

คนน้อยมาก จนถึงน้อยที่สุด

นี่ขนาด เดินๆก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายตลอด แทบจะไม่ค่อยติดภาพคนอื่นๆมาเลย


อื่นๆ