วิศวะ(ภาคปกติ) รอบ TCAS-1 Portfolio

จริงๆ อยากบอกว่า เท่าที่ประสบพบมาด้วยตนเอง การสอบได้รอบ Portfolio มันชั่งแตกต่างจากรอบ Admission มากพอสมควร ทั้งในเรื่องของความเครียด ความกดดัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วยสภาวะที่อยู่ในสนามรบโควิดแบบนี้ . . . แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชียรให้ทุกคนมาปักหลักที่รอบ TCAS-1 นะครับ เราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าจะไปทางไหนอย่างไร แล้วทางที่อยากไปนั้นมันมีอยู่ในรอบ TCAS-1 มั๊ย ถ้ามีมันต้องลงทุนลงแรงขนาดไหน

ถ้าเราเป็นเด็กที่มุ่งมั่นเรียนอยู่แล้ว การเลือกเดินทางรอบ admission ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก ตั้งหน้าตั้งตาเดินชนได้เลยครับ เพราะยังไงก็น่าจะได้ที่เรียนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง


วิดวะรอบพอร์ต

ในเมื่อท่านขอมา เราก็จัดให้ …. ความจริงมี ผปค.จำนวนหนึ่งสอบถามเข้ามาและอยากให้ช่วยสรุปให้หน่อย เรื่องการสอบเข้ารอบ TCAS-1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาคเรียนปกติ (ไม่ใช่พวก International School) ก็เลยคิดว่า ถ้างั้นก็สรุปเป็นว่า … วิศวะปกติรอบพอร์ต … ละกัน แต่จะเน้นวิศวะคอมพิวเตอร์ให้

เลยไปเริ่มตามหาเก็บข้อมูล ซึ่งเวลานี้ ก็เริ่มหายากละ เพราะบางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศเป็นรอบๆ พแผ่านรอบนี้ไปก็เอาออกแล้วเอาของรอบถัดไปมาแสดงแทน ก็จะหาข้อมูลให้ไม่ได้

บางมหาวิทยาลัย จะดุ่มๆเข้าไปดูก็ไม่ได้ ต้องลงทะเบียนสมัครก่อนใส่ข้อมูลเต็มที่ … ไอเราก็ไม่กล้าเข้าไปสิ เพราะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเพียบ…

ก็เลยเก็บมาเท่าที่จะเก็บได้ หามาเท่าที่จะหาได้ สรุปไปเท่าที่จะสรุปได้ บางทีก็แยกแยะไม่ออกระหว่างรอบ portfolio กับรอบ Quota ซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเด็กเรียนดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในโครงการต่างๆ

พอรวบรวมมาได้เป็น Folder แล้วก็สตั๊นไปแพ๊ลบ . . . มันเยอะเหมือนกัน ดังนั้นก็จะค่อยๆสรุปเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยไปเลยละกันนะครับ

 • CMU – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • CU – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • KKU – มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • KMITL – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง
 • KMUTNB – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • KMUTT – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • KU – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • MFU – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • MU – มหาวิทยาลัยมหิดล
 • NU – มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • PSU – มหาวิทยาลัยวงขลานครินทร์
 • SU – มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • SWU – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • TU – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CMU – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จะมีวิธีการรับในรอบ TCAS-1 อยู่หลายโครงการเช่นกัน

ซึ่งถ้าดูจำนวนรับแล้ว จะค่อนข้างเยอะมากๆ ในหลากหลายโครงการ สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ภาคปกติ จะ HighLight เอาไว้ให้นะครับ

รายละเอียดโครงการเท่าที่พอจะหาข้อมูลได้นะครับ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์ )

ประกาศทางการ

 • รับ 15 คน (มีผู้ยื่น 68 คน)
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (6 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) ในการแข่งขันโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล (ระดับประเทศ) การประกวดโรงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YDC.CS & YSC.EN) หรือโครงการอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
  • เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับเดียวกันกับในข้อ 1-3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก
 • แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  • รูปแบบของแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • ให้จัดทำเป็นรูปเล่มมีความหนาไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ)
  • เนื้อหาในแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   • รายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามที่โครงการกำหนด

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเด่น )

 • รับ 10 คน (มีผู้ยื่น 180 คน)
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 3.50
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ฟิสิกส์ไม่น้อยกว่า 3.00
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เรียงความแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี (ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์เรียงความเพื่อแสดงแนวคิดและความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเป็นวิศวกรที่ดี โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้า กระดาษ A4)
 • ถ้ามีผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรม ให้แนบข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการการรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โครงการรับนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ )

 • รับ 4 คน (มีผู้ยื่น 51 คน)
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.75
 • รับเฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 • เป็นผู้ได้รับรางวัลจากโครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ หรือ โครงการการแข่งขันหุ่นยนต์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมดำเนินการ
  • ให้นักเรียนส่งเอกสารอธิบายรายละเอียดว่านักเรียนได้ร่วมทำชิ้นงานนี้ส่วนไหนบ้าง และร่วมทำอย่างไร โดยให้เขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ในกระดาษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4

CU – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการของจุฬาในรอบ TCAS-1 จริงๆก็พยายามดูนะครับว่ามีอะไรบ้าง แต่ไม่แน่ใจว่าเก็บมาได้ครบไหม ลองดูนะครับ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระกาศทางการ

จำนวนที่รับ 5 คน

หลักๆคือ ต้องอยู่ในกลุ่มเยาวชนโครงการ Genius ของ สวทช. และมีผลงานทางวิชาการระดับชาติ

โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศทางการ

จำนวนที่รับ

โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศทางการ

จำนวนที่รับ 50 คน


KKU – มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศทางการ

ในภาคปกตินั้น ที่พวกเราๆสามารถที่จะยื่น Portfolio เพื่อทำการสมัครได้นั้น ก็จะมีโครงการนี้

ซึ่งเงื่อนไขหรือข้อกำหนด ก็เป็นเรื่องทั่วไปมาก น่าสนใจทีเดียว

แบบฟอร์ม Portfolio ก็ไม่ได้ยุ่งยาก


KMITL – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนลาดกระบังเป็นอีกที่หนึ่งที่รับรอบ TCAS-1 Portfolio เยอะมาก และอาจจะมีห3-4 โครงการ แต่จะดูรายละเอียดสำหรับนักเรียนทั่วๆไปละกันนะครับ

ประกาศทางการ

ซึ่งถ้าดูโครงการต่างๆที่ทางลาดกระบังรับ และ เด็กๆสามารถแทรกตัวเข้าไปได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นโครงการแรก เรียนดีช้างเผือกกลุ่มโรงเรียนสามัญ ซึ่งก็ค่อนข้างน่าสนใจ

ซึ่งจะต้องให้ทางโรงเรียนเราทำ List รายชื่อ ผู้มีสิทธิได้เสนอชื่อเข้าเรียน ตามเงื่อนไขของทางลาดกระบัง ถ้าเราอยู่ใน List และส่งหรือสมัครด้วยโครงการนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือก

หรือเราจะยื่นด้วยโครงการอื่น ถ้าเราเตรียมตัวมาดีตั้งแต่ตอน ม.4 ก็น่าจะทำได้ไม่ยาก


KMUTNB – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศทางการ

ในรอบ Portfolio นั้นทางพระนครเหนือก็ได้กำหนดคุณสมบัติคร่าวๆในขั้นต้นไว้ดังนี้

 • ม.6 สายวิทย์-คณิต เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • GPAX 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00
 • คะแนนรายวิชา คณิต-ฟิสิกส์-เคมี ไม่น้อยกว่า 2.75

จำนวนที่เปิดรับ

จะลองมาดูบางโครงการที่น่าสนใจกันนะครับ

ซึ่งด้านท้ายของประกาศโครงการนี้ ภาควิชาเหล่านี้มีหมายเหตุโทงๆแบบนี้ ก็เลยไม่รู้ว่าหมายความว่าอะไร แต่คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับภาควิชาถัดไป นั่คือ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ (ใช่เรียกว่ามีคะแนนจิตพิสัยไหม? แฮะๆ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์เหมือนกัน แต่เป็นภาควิชาคอมพิวเตอร์

อันนี้หมายเหตุแนบท้ายชัดเจนว่า จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งหลักๆก็จะเป็นโรงเรียนใกล้ๆมหาวิทยาลัยหรือที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี กับ โรงเรียนที่มี MOU กัน (สามเสนก็ใกล้นะ แฮะๆ แต่อยู่เขต กทม. เอ๊ะหรือว่าไม่ได้คุยกัน?)

นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอื่นๆอีก ทั้งเป็นภาคภาษาอังกฤษ และ โครงการนานาชาติ ลองดูเพิ่มเติมจากประกาศทางการของเขานะครับ


KMUTT – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีกหนึ่งเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ก็มีโครงการไม่ใช่น้อย หาได้น้อยหน้ากันไม่

ประกาศทางการ

โครงการคัดเลือกตรงเรียนดี

นอกจากนี้ก็มี Robotic & AI ด้วย

โครงการ Active Recruitment

โครงการ Active Recruitment เป็นโครงการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน กล้าแสดงออก ส่งเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ


KU – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีการคัดเลือกในรอบ TCAS-1 โครงการต่างๆดังนี้

โครงการโควต้าโอลิมปิกวิชาการ

ประกาศทางการ

บอกแล้วไงว่ารอบ Portfolio กับรอบ Quota อาจจะแยกกันไม่ได้เด็ดขาด ดังนั้นในปี 66 เข้าใจว่าจะรวม 2 รอบนี้เป็นรอบเดียวกัน จะได้ไม่เสียเวลาด้วย

โครงการเรียนล่วงหน้า

ประกาศทางการ

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2564

โครงการช้างเผือก

ประกาศทางการ


MFU – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศทางการ

โครงการรับตรงสำนักวิชา

โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

รับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางด้านต่างๆที่ระบุ โดยคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมที่รับก็มีอยู่ 2 สาขาวิชา(ความจริงรับเกือบทุกสาขาวิชา)

 • วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นอังกฤษ

รับนักศึกษาผู้ที่ในระดับมัธยมปลายเรียนโครงการ English Program หรือ mini English Program โดยคณะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมที่รับก็มีอยู่ 2 สาขาวิชา(ความจริงรับเกือบทุกสาขาวิชา)

 • วิศวกรรมซอร์ฟแวร์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ก็รับทุกแผนการเรียนรวมทั้งทางด้านวิศวกรรมด้วย แต่ก็ไม่เห็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการจากโครงการนี้ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปจริงๆ ต้องลองสอบถามทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง


MU – มหาวิทยาลัยมหิดล

ในรอบ TCAS-1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ประกาศทางการ

จำนวนรับ 25 คน

นอกจากวิศวคอมพิวเตอร์แล้ว ก็มีภาคอื่นอีกเช่น


NU – มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการเยอะมาก ลองดูจากประกาศรับสมัครนะครับ จะขอยกตัวอย่างคร่าวๆ

ประกาศทางการ

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

สำหรับคณะวิศวะ ก็มีจำนวนที่รับตามตารางด้านล่างเลยครับ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

จำนวนที่รับในแต่ละภาควิชา

โครงการอื่นๆก็ลองอ่านรายละเอียดในประกาศทางการของทางมหาวิทยาลัยดูนะครับ


PSU – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แค่โครงการเดียวก็ จุก จุก ละ เพราะว่ารับเยอะมาก และรับด้วยเงื่อนไขที่ง่ายด้วย ถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องเรียน และผลการศึกษาที่ออกมาดี ก็คิดว่าไม่น่าพลาดจริงๆ

ด้วยคุณสมบัติทั่วไปที่คิดว่าพื้นฐานมากๆ

ประกาศทางการ

จำนวนที่รับในแต่ละสาขาภาควิชา รวมๆแล้ว กว่า 500 คน

ซึ่งการพิจารณาก็จะพิจารณา 2 เรื่องคือ GPAX(75%) และสอบสัมภาษณ์(25%) โดยที่การแปลงคะแนน GPAX เพื่อให้เกิดความยุติธรรมก็ด้วยการคูณด้วยสัมประสิทธิ์ที่ทางมหาวิทยาลัยคิดขึ้นโดยการใช้ลำดับที่ของโรงเรียนจากการสอบ O-NET เป็นสำคัญ ซึ่งถ้าฟังดูก็น่าจะสมเหตุสมผล


SU – มหาวิทยาลัยศิลปากร

เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีโครงการในการรับนักศึกษาหลายโครงการ ดังนั้น นักเรียนที่สนใจสามารถวางแผนเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ในการคัดเลือกได้

ประกาศทางการ

โครงการรับนักศึกษาด้วย Portfolio

จะขอยกตัวอย่างของวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

โครงการรับนักศึกษาผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร


SWU – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเด็กดีมีที่เรียน

ประกาศทางการ


TU – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บอกตามตรงก็คือ หาประกาศทางการไม่เจอ เข้าไปเก็บในเว็บของมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ แต่ไปเจอชิ้นนึงจากในเน็ต ก็ขอขอบคุณเจ้าของภาพด้วยนะครับ


สรุป

สรุปสั้นๆเลยครับว่า เยอะมาก ทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกภาควิชา แยกมารับในรอบแรกกันเยอะมาก อย่างที่บอกว่า รอบ TCAS-1 Portfolio และรอบ TCAS-2 Quota จะเป็นรอบที่ มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกนักเรียนด้วยตนเองได้ ผิดจากรอบ TCAS-3 Admission ที่เด็กๆจะเป็นคนเลือกมหาวิทยาลัยด้วยคะแนน