EP – รอบห้องเรียนพิเศษ 2564 เปรียบเทียบกับ Samsen Pre-Test 2021

ในส่วนของ EP นั้น คะแนน Samsen Pre-Test 2021 ผมเอาผลคะแนนชุดข้อมูลเดียวกันกับที่ใช้ของ MSEP และ ESC โดยเอามาเฉพาะ คริตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ โดยปรับสัดส่วนคะแนนให้เป็นคะแนนเต็ม 50 คะแนนทั้ง 2 วิชา แล้วค่อยมาจัดเรียงลำดับใหม่เอง ดังนั้น ขอให้เข้าใจตรงกันว่า คะแนน Samsen Pre-Test นี้ ผมทำเอง ถ้ามีข้อผิดพลาด

ลองดูนะครับ ข้อมูลของ EP ก็อาจจะเยอะหน่อย แถม OCR แปลงไฟล์ของ samsen pre-test กับ ของรอบสอบจริง บางคนชื่อเดียวกัน แปลงออกมาไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะตัวอักษรที่คล้ายกัน มีสระบนสระล่างเยอะๆ ก็แปลงเพี้ยนไปเยอะเหมือนกัน แต่ก็พยายาม search all ด้วยบางส่วนของชื่อ แล้วก็หาเอา ก็พอได้เพิ่มเติมมาเยอะมาก

ถ้ามีพลาดผิด ก็ขออภัยด้วยนะครับ แจ้งได้แก้ไขได้ครับ / ขอบคุณครับ


2564 VS 2021


POST อื่นๆที่น่าสนใจ