ม.4 – EP SAMSEN 2564 ผลคะแนนสอบ

EP SCIENCE

ปีนี้ EP Science ของสามเสนวิทยาลัยรับเพิ่มจาก 10 คน 20 คน เป็น 30 คน ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนั่นแหละครับที่ EP เปิดห้อง Science ในระดับชั้น ม.4 เพิ่มขึ้นอีก 1 ห้อง เป็น 3 ห้อง 90 คน จึงเปิดโอกาสให้เด็กๆที่สนใจได้มาจับจองที่นั่งกัน แต่ปีสองปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่ได้เปิดรับจำนวนเยอะ มาปีนี้ก็คือเปิดรับ 30 คน ซึ่งถามว่าจะมีผลกระทบกับใครอะไรบ้างหรือไม่

  • ไม่มีผลกระทบกับนักเรียน EP Samsen ม.3 เก่า ที่ยื่นเกรดเลือกแผนการเรียนนี้ เพราะเท่าที่ดู ที่นั่งสำหรับนักเรียนเดิม 60 ที่นั่ง แต่จากการยื่นเกรดเลือกแผนการเรียน เห็นแว๊บๆว่ามี 58 คน และใน 58 คนนี้ ไม่รู้ว่าจะสละสิทธิ์อีกไหม
  • อาจจะมีผลกระทบกับคนที่หวังจะ migrate แบบสองปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดรับแบบนี้ไหมในปีนี้ และถ้าเปิดรับ จะรับกี่คน การ migrate เป็นคำพูดที่ผมนึกเองพูดเอง ไม่รู้ว่าใช้คำถูกไหม และก็บัญญัติศัพท์มาเพิ่มอีกว่า “ย้ายค่ายโรงเรียนเดิม” นั่นคือการสมัครสอบเพื่อขอย้ายแผนการเรียนจากห้องเรียนอื่นๆ(เด็ก ม.4 สามเสน ทุกแผนการเรียนทั้งที่เพิ่งสอบเข้ามาใหม่และเด็ก ม.3 สามเสนเก่าที่มอบตัวเป็นนักเรียน ม.4 แล้ว) มายัง EP Science นั่นเอง ซึ่งในปีที่ผ่านมาถ้าสมัครเกินจำนวน ก็จะใช้วิธีการสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือก
  • ตัวสำรองของ EP Science ซึ่งโดยปกติแล้วก็จะเรียกกระดานใครกระดานมันอยู่แล้ว นั่นก็คือก็ต้องรอให้มีการสละสิทธิ์ของนักเรียนที่สอบได้รอบห้องเรียนพิเศษ ถึงจะเรียกจากกระดานนี้

ช่องทางพูดคุยเพิ่มเติม ห้อง Chat Line “สอบเข้าสามเสน”

You’ve been invited to join “สอบเข้าสามเสน”. Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/zCmodtk56JYfsEnZn3FRZA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


EP MATHEMATICS

ปกติแล้ว EP Mathematics กับ EP International Language นั้น รับน้อยสมัครเยอะเป็นทุนอยู่แล้ว และจำนวนรับก็ยังคงเดิม


EP LANGUAGE


บทสรุป

EP Samsen ในระดับชั้น ม.ปลาย ถามว่าเรียนยากไหม? ก็ไม่ได้ไปนั่งเรียนเองก็ตอบไม่ถูกเหมือนกัน แต่ที่แน่ๆ เด็กที่เรียน EP มาในระดับ ม.ต้น ก็อาจจะไม่หนักใจเท่ากับเด็กที่ ม.ต้นเรียนสายสามัญมา เพราะเด็กสามัญอาจจะต้องปรับทั้งในเรื่องของภาษาและเนื้อหา ดังนั้น เมื่อเข้ามาได้แล้ว อย่าได้นิ่งนอนใจ เตรียมตัวเพื่อที่จะก้าวเดินต่อไป ทั้งในระดับโรงเรียนและเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยกันได้เลย

เด็ก 66 (เด็กที่กำลังจะขึ้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 นี้ ต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ TCAS ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเด็กรุ่นนี้โดยตรง ดังนั้น ก็ควรที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ TCAS ควบคู่ไปด้วย