สรุปข้อสอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ก่อนอื่นต้องขออนุญาตและขอขอบคุณ เด็กๆและผู้ปกครอง ผู้เป็นเจ้าของความจำต่างๆที่จำออกมาจากห้องสอบ ทั้งผู้ปกครองที่อยู่ในห้อง Line Open Chat “สอบเข้าสามเสน” และ กลุ่มอื่นๆ และอีกแหล่งข้อมูลที่เป็นที่รู้จักของผู้ปกครองมาช้านาน นั่นก็คือ facebook group ที่มีชื่อว่า “รวบรวมข้อมูลการศึกษาเพื่อเด็กไทย รู้ไกล เข้าใจโลก” จะสอบจะเรียน ไม่ว่าระดับชั้นไหน มาที่นี่ได้เลย

ซึ่งก็จะขอรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ มาเรียบเรียงและอาจจะเขียนใหม่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกแก่การอ่านและทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

….ทั้งนี้ ถ้าตกหล่นประการใดขออภัยมาล่วงหน้านะครับ เพราะว่าปีนี้ไม่ได้ตามเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แต่เอาที่คนอื่นเขาเก็บรวบรวมแล้วมาดำเนินการต่อ…


ข้อสอบ “จำออกมา”

ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่มี ผปค. นำข้อมูลที่ลูกๆจำได้จากการเข้าสอบ มาแชร์ให้แก่คนรุ่นต่อๆไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของแนวทางข้อสอบ ผมขอนำมาจำแนกแยกตามโรงเรียนและวิชาที่สอบของแผนการเรียนต่างๆนะครับ

สามเสนวิทยาลัย

 • คณิตศาสตร์ ข้อสอบแบบตัวเลือก 25 ข้อ แบบระบายคำตอบ 15 ข้อ
 • วิทยาศาสตร์ ข้อสอบแบบตัวเลือก 25 ข้อ แบบระบายคำตอบ 15 ข้อ
 • ภาษาอังกฤษ 40 ข้อ

ส่วนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับข้อสอบ…. แต่ สำคัญ
+++ เอาเครื่องรางเข้าได้ไหมคะ
+++ ลูกพกผ้ายันต์เข้าไปค่ะ

..คณิตศาสตร์..

 • ลูกสอบ MSEP บอกเลขง่าย อังกฤษยากค่ะ
 • ลูกบอกเลขง่ายกว่าพรีเทส อังกฤษยากกว่าพรีเทสค่ะ
 • กราฟ​ สัดส่วนคนเล่นเกมส์
 • ลูกบอกเลขง่ายกว่าที่ติวมาก ทำให้บางข้อที่ง่ายแต่ไม่เน้นนี่ไม่รุ้ถูกป่าว😅
 • สามเสนกิ๊ฟ เลข 40ข้อ ลูกบอกง่ายกว่าข้อสอบพรีเทส (ตัวเลขที่จำมาอาจคลาดเคลื่อนนะคะ)
  • เหรียญ 5บาท เหรียญ10บาท รวมกันได้190บาท โดยมีเหรียญ 5 บาทมากกว่าเหรียญ 10บาท 5เหรียญ ถ้านำเหรียญ5บาททั้งหมดไปซื้อดินสอราคาแท่งละ2บาท ได้กี่แท่ง
  • ขับรถจาก A ไป B ให้ระยะทางมา ให้อัตราเร็วมา เริ่มออกเดินทางบ่ายโมง จะไปถึง B เวลาเท่าใด
  • ของผสม A มีเกลือ ..% B มีเกลือ ..% ผสม A+B อัตราส่วน ….ถามว่าของผสมที่ได้ มีเกลือกี่ %
  • หาผลบวกเลขคี่ตั้งแต่200-2001-
  • มีรูปเป็นเเพทเทิร์น จงหาแบบรูปที่ 10
 • มีโหลใบหนึ่ง มีลูกบอลล์ 43 ลูก ประกอบด้วยสีส้ม 8 ลูก สีขาว 10 ลูก สีจำไม่ได้ 12 ลูก และสีฟ้า
  ถ้าหยิบลูกบอลล์มาจากโหล 1 ลูก มีโอกาสจะเป็นลูกบอลล์สีใดมากที่สุด?
 • ปัจจุบัน วีอายุมากกว่าวิน 9 ปี เมื่อ 5 ปีที่แล้ว วีมีอายุเป็น 4 เท่าของวิน
  อีก 5 ปี วีและวินจะมีอายุรวมกันเป็นเท่าไร?
 • ถ้ามีโต๊ะ 15 ตัว จะนั่งได้ทั้งหมดกี่ที่? (สงสัยส่วนตัวนะครับว่า จากรูปคือโต๊ะกี่ตัว 2 ตัวมาวางชนกัน หรือไอเส้นดำๆที่ขีดตรงกลางคืออะไร?)
 • สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง มีความกว้าง 180 ซม. อัตราส่วนกว้าง:ยาว เป็น 12:17
  จงหาความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • ในรูปสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า และวงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 42 ซม.
  จงหาพื้นที่ส่วนที่แลเงา?
 • ข้อใดมีค่ามากที่สุด (ในโจทย์จะเป็นตัวเลขบวกลบคูณหารกันอยู่ น่าจะเช็คเรื่องทำอะไรก่อนอะไรด้วยไหม?)
 • หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสค่ะ ประมาณนี้ (ระบายคำตอบ)
 • หรม. ครน. มี 2 ข้อ
 • เศษซ้อน 1 ข้อ
 • เรขาคณิต มีอีก 2 ข้อ
 • เศษส่วน 1 ข้อ
 • ผลบวกของเลขคี่จาก 201 – 2,000 มีค่าเท่ากับเท่าไร?
 • ที่ดิน 3 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา มีความยาว 1 ด้าน 120 เมตร อีกด้านยาวเท่าไร?
 • O เป็นจุดศูนย์กลางวงกลม รัศมี 8.5 ซม. OXYZ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  จงหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมจตุรัส abxy
 • 1…4…9…16…25…
  ถามว่าลำดับที่ 8 คือเลขจำนวนอะไร?
 • มีกราฟวงกลมเกี่ยวกับเกมส์
 • ครน. หรม. 2-3 ข้อ
 • สมการอายุ
 • สมการเหรียญ
 • มาตราชั่งตวงวัด(วาเป็นเมตร ตารางวาเป็นไร่)
 • พื้นที่ 5 เหลี่ยมด้านไม่เท่า
 • มี 1/4 วงกลม แบ่งรัศมีฝั่งขวาเป็น 2 ส่วนเท่ากัน ฝั่งซ้ายของที่แบ่งแล้วมีสามเหลี่ยมมุมฉาก 2 อัน ประกบกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงที่เป็นด้าน diagonal ของสามเหลี่ยมอันล่างเป็นด้านเต็มของสี่เหลี่ยมจตุรัส ให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส
 • ปิระมิดลูกบาศก์ ชั้น 1 มี 1 ชั้น 2 มี 4 ชั้น 3 มี ต ชั้นล่างมีกี่อัน ถ้าจะใช้ลูกบาศก์ 2#5 ลูก (# คือจำตัวเลขไม่ได้) ไม่เหลือเศษ พอบวกๆไปจะครบตรงชั้น 9
 • มีแทงค์น้ำฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้าง 3 สูง 4 ถ้าใช้น่ำวันละ 100 ลิตร (เป็นเลข 1 กับ 0 นี่แหละ) แล้วแต่ละเดือนมี 30 วันจะต้องสร้างแทงค์น้ำกี่อันถึงจะพอ 1 ปี
 • มะยงชิดกับมะปรางเก็บมาแบ่งใส่ชะลอมแล้วเหลือ เอามาใส่คละกัน 2:1 (น่าจะเหลืออีก) ถามว่ามากกว่ากันเท่าไหร่
 • กราฟวงกลม เป็นเกม Freefire /ROV/ CookieRun/pubg
 • สมการเหรียญ 5 บาท 10 บาท
 • สมการอายุคน วี กับ วิน
 • ผ่าครึ่งแล้วเป็นรูปอะไร?

..วิทยาศาสตร์..

 • มีคานยาว 6 ม. มีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง เมื่อนำวัตถุหนัก 12 กก. (น่าจะวางไว้ที่จุดไหนของแขนข้างหนึ่ง)
  จะสามารถวางวัตถุน้ำหนัก 360 นิวตันได้ห่างจากจุดหมุนกี่เมตร?
 • ผสมสารละลายร้อยละ 2 มวลต่อปริมาตร 120 ลบ.ซม. และร้อยละ 5 มวลต่อปริมาตร 240 ลบ.ซม.
  หากต้องการให้มีสารละลายเป็นร้อยละ 3 มวลต่อปริมาตรจะต้องเติมน้ำหรือมีน้ำเท่าไร (จำคำถามตอนท้ายมีชัวร์)
 • พลังงานที่ใช้เปลี่ยนน้ำ 50 กรัม อุณหภูมิ 100 องศา ให้กลายเป็นไอน้ำทั้งหมดต่างจากพลังงานที่ใช้ในการ
  เปลี่ยนน้ำแข็ง 50 กรัมที่อุณหภูมิ 0 องศา ให้กลายเป็นน้ำทั้งหมดต่างกันเท่าไร หน่วยเป็นกิโลแคลอรี่

..ภาษาอังกฤษ..

 • มี passage Pokémon go
 • คะแนนส่วน conversation เยอะสุด แต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะ
 • โปเกม่อน บทความกับข้อสอบรวมกัน 1 หน้าเต็มครับ
 • Pokemon Go
  • Q: ตอนเริ่มเล่นเกมส์ ต้องทำอะไร?
   A: สร้าง Account (หมายถึงเด็กเลือกตอบข้อนี้)
  • Q: อะไรที่เราเก็บไม่ได้ (น่าจะหมายถึง item ต่างๆ)
   A: Pokemon Gym / Peke Ball / Pokemon (น่าจะหมายถึงตัวเลือกคำตอบ)
 • Home Robot
  • Q: อะไรที่ Robot ทำไม่ได้ตอนนี้?
   A: Wash the dog
  • Q: Why did that person invent the robot?
   A: To help with mother’s chores. / To have more free time
 • cloze test
 • error
 • passage หลายเรื่องเป็นpassageยาวๆหรือการ์ตูน ให้อ่านแล้วตอบคำถาม
 • อังกฤษ ลูกบอกว่ามี Grammar (ดู error) + Conversation + Reading ค่ะ Reading มีเรื่องโปเกม่อน กับ Home Robot ค่ะ
 • Error 5 ข้อ(many fishes, if-clause) Cloze Test ประมาณ 2-3 อัน อันนึงเป็นคนสองคนคุยกันเรื่องทดลองวิทยาศาสตร์(ศัพท์วิทย์ไม่สำคัญ)
 • มี reading 10-11 ข้อ เป็น
  • graph, comic (ใช้คำเกี่ยวกับโหราศาสตร์)
  • email
  • Text เกี่ยวกับ Pokemom Go
  • Poem(ถามแบบสรุปเฉยๆ)
  • Text เกี่ยวกับหุ่นยนต์แม่บ้าน
  • Which ออกข้อนึง
  • Vocab สอดแทรกในส่วนอื่นๆ
  • Conversation มีออกพอตัว ให้มาเป็น Situation
 • อังกฤษ 40ข้อ ยากกว่าข้อสอบพรีเทสเอังกฤษreading เรื่อง Pokemon และ Home robot เรื่องไม่ยาว
 • conversation ออกเยอะ
 • error
 • cloze test
 • มีภาพการ์ตูน
 • เสริมของ สส ค่ะอังกฤษมี 4 choices ค่ะปีนี้ ที่จำได้เพิ่มจากข้างบนมี
  • imply
  • idiom
  • passage black mail
  • Conversation เป็นการทดลองของวิทยาศาสตร์
  • Cloze test 5 ข้อ
  • Error 5 ข้อ
  • Reading
  • การ์ตูน หลายข้อ-
  • Elevator Etiquette

โรงเรียนอื่นๆบ้าง

ขออนุญาตอีกครั้งหนึ่ง ในการรวบรวมเรียบเรียงโดยข้อมูลจากห้อง “รวบรวมข้อมูลการศึกษาเพื่อเด็กไทย รู้ไกล เข้าใจโลก” เผื่อว่าจะได้ดูไปในทีเดียวเลย นะครับ

 • สวนกุหลาบวิทยาลัย
  • Gate แจกข้อสอบ​ทั้งหมด​ บริหารเวลาเอง​ ลูกทำเสร็จ​ข้อสุดท้ายหมดเวลาพอดี
  • หลังจากวันวิสาข​บูชา​ 3-4​ วัน​ ดวงจันทร์​มีลักษณะ​เป็น​อย่างไรวิทย์​ gate ค่ะ
  • ลูกบอกGATEสวนกุหลาบ วิทย์มีเปาบุ้นจิ้น
   • เครื่องประหารของเปาบุ้นจิ้นเป็นคานลำดับที่เท่าไหร่
   • เครื่องประหารของเปาบุ้นจิ้นมีการใช้คานแบบเดียวกับอะไร
   • ลูกชายบอกว่าแบบเดียวกับเครื่องตัดกระดาษ ลำดับที่2ค่ะ
  • สวนกุหลาบ Ep
   • เลขไทย 20 math 10ข้อ
   • วิทย์​ 20ข้อ
   • Science​ 20 ข้อ
   • English​ 50 ข้อ
   • แจกเป็นชุดทีเดียว 120 ข้อค่ะ ให้นักเรียน​บริหารเวลาเอง ช่วงบ่ายเป็น
   • สอบสัมภาษ​ณ์ 5 นาที ค่ะ
   • เลขส่วนที่เป็นอังกฤษ​ง่าย ส่วนที่เป็นไทย ลูกนั่งงงในดงเลข ค่ะ 😆😆😆
 • สวนกุหลาบรังสิต
  • ลูกบอกเลขง่ายค่ะ วิทย์ยากกว่า อังกฤษยากค่ะ รอลุ้นผลค่ะ
 • บดินทรเดชา
  • แจกข้อสอบทีละวิชา
  • บ้านนี้กิฟเลขบอดิน ลูกสาวบอกข้อสอบง่ายกว่าpre testมากมากครับ แต่เวลาที่ให้สอบโหดมาก วิชาล่ะ30นาทีโดยเฉลี่ยเลขมี25ข้อแต่เป็น45%ของคะแนนทั้งหมดภาษาอังกฤษมี25ข้อแต่คะแนนแค่10% ซึ่งเด็กEPทำได้ครับ แต่พอ%คะแนนน้อย ประโยชน์เลยไม่ชัดใครจะสอบเข้าได้ น่าจะตัดกันที่คะแนนเลขเป็นหลัก
 • บดินทร3​
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์​ ข้อสอบวิทย์หลายข้อจะเกี่ยวกับการทดลองที่เป็นอัตนัย​ เกี่ยวกับดวงดาว, ​ตัวแปรต้น​ ตัวแปรตาม​ ตัวแปรควบคุมค่ะ​ อัตนัยมี4ข้อค่ะ
 • สตรีวิทยา
  • วิทยาศาสตร์สตรีวิทยามีเรื่องดาบพิฆาตอสูรค่ะลูกชอบมากกกกก555+
  • เลขเติมคำ10ข้อ ไม่ทัน1ข้อช้อยส์20ข้อ ไม่ทัน4ข้อ แต่กาเดาทันค่ะ ยากปานกลางแต่ลูกเป็นเด็กคิดช้าวิทย์ง่ายกว่าเลขอังกฤษมีตารางข้อมูลรายชื่อประเทศมาถามค่ะเขาบอกว่าความยากง่ายพอๆกับตอนพรีเทสค่ะ แนวเดียวกันแต่ไม่มีโจทย์ซ้ำค่ะ
  • EP สตรีวิทยา วิชา Eng มีข้อสอบรวม 80 ข้อ เติมคำ 10 ช้อย 70 ข้อสอบไม่ยากค่ะ แต่ passage เกือบ 10 เรื่อง ข้อสอบใกล้เคียงกับแนวข้อสอบเข้า EP ม4 หลายข้อเลยค่ะ
 • โยธินบูรณะ
  • SMP สอบครึ่งวันเช้าค่ะ คณิต วิทย์ อังกฤษ วิชาละ 40 ข้อลูกบอกว่า คณิต วิทย์ ไม่ยาก แต่อังกฤษยากนิดค่ะ
 • หอวัง
  • มีทั้ง ปรนัย และ อัตนัย
  • หอวัง เลขยากค่ะ ส่วนอังกฤษ พอได้ค่ะ
  • หอวังเลข 35 ข้อ (ปรนัย 25 ข้อ อัตนัย 10 ข้อ) เวลา 90 นาที ทำเกือบไม่ทัน
  • วิทย์ ปรนัย 40 ข้อ อัตนัย 7 ข้อ
  • ภาษาอังกฤษปรนัย 40 ข้อ (passage ยาวมาก)ลูกชายบอกว่าเลขกะวิทย์พอทำได้ แต่ eng ทำไม่ได้ค่ะ
 • เทพศิรินทร์
  • GSMP เทพศิรินทร์ ช่วงเช้าสอบเลขเติมคำตอบ 20 ข้อแสดงวิธีทำ 2 ข้อลูกบอกข้อสุดท้ายโจทย์ยาวไปไหน 😅😅😅😅
  • วิทย์ช้อย40ข้อเขียน1ข้อใหญ่กี่ข้อย่อยจำไม่ได้
  • MEP. เทพศิรินทร์​
   • E​NG 60ข้อ​ ข้อเขียน3ข้อแน่นๆ​
   • เลข​ 20​ ข้อ​ แสดงวิธีทำ2ข้อ
   • วิทย์​ 20​ ข้อ​ ข้อเขียน​ 2​ข้อ​
   • มีสอบสัมภาษณ์ไว้ตัดคะแนนกันด้วย คร่าวๆประมาณนี้
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • คณิต​ อัตนัย10ข้อ​ ปรนัย30ข้อลูกบอกว่า​ ปรนัยยากค่ะ
  • EP เตรียมพัฒน์ คณิต 40 ข้อ ด้านหน้ายาก ด้านหลังง่าย อังกฤษ 60 ข้อ ยังมีเติมคำกับข้อเขียนให้เขียนparagraph เรื่องเรียนออนไลน์ค่ะ
 • วัดราชบพิธ
  • ลูกบอกภาษาอังกฤษง่าย ข้อเขียนทำได้ คณิตยากแต่พอทำได้ วิทย์พอได้ค่ะ ส่วนสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ถามชื่อ ชื่อเล่น พี่น้อง ถามถึงรร.น้อง ชอบอะไรที่รร.นี้ ทำไมถึงเลือกที่นี่ ให้พูดภาษาจีน(ลูกเรียนรร.จีนมา) แล้วให้อ่านบทความภาษาอังกฤษและข้อเขียนภาษาอังกฤษ ให้เขียนเกี่ยวกับฮีโร่ที่ชอบ โดยต้องไม่ต่ำกว่า100ตัวอักษรค่ะ
 • สตรีสมุทรปราการ
  • EP ลูกบอก อังกฤษฉลุย 25 ข้อ 30 นาที แต่ เลข 25 ข้อ 30 นาที ไม่ทัน ดิ่งไป5 ข้อยากกลางๆ วิทย์ 25 ข้อ 35 นาที มีคำนวณ ชักเย่อ 1 ข้อ เรื่องแรง พอได้อยู่แต่ที่ติวกันมาไม่ออกเลย🤣🤣🤣🤣🤣
  • น่าจะเหมือนกันเลยข้อสอบ มีคณิต 25 วิทย์ 25 อังกฤษ 25 คำถาม2คนออกแรง ชักเย่อ ฝั่งไหนชนะ มีแรงรับเท่าไหร่ ประมาณนี้ค่ะ คณิตลูกชายบอกง่ายกว่าที่คิดไว้ ปริซึม หาพื้นที่ หาเส้นรอบวง หา ครน. หรม. ไม่มีโจทย์หลอกเลย ค่ะ (ห้องพิเศษ รร.เบญจมราชูทิศ จันทบุรีค่ะ) น่าจะเป็นข้อสอบเดียวกันจาก มศว.
  • น่าจะมีหลาย รร. ใช้ข้อสอบนี้มั๊งค่ะ EP ศึกษานารีเห็นลูกบอกมีชักเย่อเหมือนกันค่ะ ข้อสอบไม่ยากมากแต่ทำไม่ทัน ลูกบอกมือทดเป็นระวิงเลยค่ะ 😂🤣 ข้อสอบมีระบุว่า มศว ค่ะ
  • ข้อสอบคณิตลูกชายบอกว่าต้องใช้วิธีลัดหรือใช้สูตรอย่างการหาพื้นที่ มีข้อสอบ 30ข้อ บอกใช้เวลาทำ 15นาที เวลาที่เหลือทวนไป 3รอบค่ะ บอกไม่ยากแต่ถ้าใครไม่ใช้วิธีลัดจะทำไม่ทันแน่ๆค่ะ วิทย์ไม่ยาก ส่วนอังกฤษมีคำถามที่ค่อนข้างกำกวม ไม่แน่ใจคำตอบ ที่นี่ประกาศผลวันศุกร์ที่ 9
 • สุรศักดิ์มนตรี
  • ของ GEP สุรศักดิ์- คณิต 25 ข้อ เป็นเขียนคำตอบ และแสดงวิธีทำ 2 ข้อ = 1.30 ชม.- วิทย์ 30 ข้อ ปรนัย 30 อัตนัย 2 ข้อ = 1 ชม.- eng 40 ข้อ ปรนัย = 1 ขม.แต่ลูกบอกง่ายกว่า pretest ค่ะ.
 • สตรีวัดมหาพฤตธาราม
  • ห้องพิเศษภาษาอังกฤษ (gifteng)
   • คาบแรกเป็นภาษาไทย มี40ข้อ ให้เวลา1ชั่วโมง
   • คาบ2 สังคม มี50 ข้อให้เวลา1 ชั่วโมง-
   • คาบ3 อังกฤษ ช้อยส์ 30 ข้อ ข้อเขียน+เติมคำ 10 ข้อ เวลา1ชั่วโมง
   • เนื้อหา จะใกล้เคียงช่วงพรีเทส ลูกสาว บอกว่าภาษาอังกฤษ สบาย ภาษาไทยพอได้ สังคมค่อนข้างยากสำหรับเค้า ที่ยากเพราะนางอ่านTiktok มากกว่าหนังสือ เรียกว่าแทบจะไปตายเอาดาบหน้าเลยจ้า
 • กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
  • ห้อง ปกติ/โครงการ(ข้อสอบชุดเดียวกัน)
  • คณิต ง่ายมากออกสมาการหาวงแหวนและอีกมากมายออกในo net 62เยอะมาก
  • วิทย์ฟิสิก1ข้อ
  • ค่าphทดสอบสารแยกสารอีกมากมายจนจำไม่ได้
  • engคล้ายๆo netเยอะมากๆๆๆ
  • สังคมจำไม่ได้เพราะเยอะมาก(น่าจะใช้ข้อสอบเดียวกันทั้ง9โรงเรียนของกาญจนา)
  • ง่ายกว่าพรีเทสรวมๆก็ง่ายฮะ

บทสรุป

เอาแค่นี้ก่อนนะครับ เท่าที่จะพอรวบรวมได้ สำหรับของปีก่อนๆก็ประมาณนี้ครับ

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบสามัญ 2563 (เด็กจำออกมา)

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน“

1160x500-เดือนแดงเดือด