มอสามขึ้นมอสี่ – สามเสนวิทยาลัย มองไกลไปถึงมหาวิทยาลัย…

คือวันก่อนโน้นนนนนนนน…… ได้เคยพูดคุยกับผู้ปกครองระดับมอต้นของสามเสนวิทยาลัย เกี่ยวกับการเลือกแผนการเรียนในระดับชั้น ม.4 ซึ่งปัญหาที่มาก่อนเรื่องที่จะเลือกแผนการเรียนก็คือ ปลายทางจะไปไหน? จะเรียนมหาวิทยาลัยอะไร? อยากเรียนคณะไหน? ชอบทำงานอะไร? ….. อีกหลากหลาย

ซึ่งเชื่อว่า หลายบ้าน หลายครัวเรือน ก็ยังคงหาคำตอบกันไม่ได้ ซึ่งบอกตามตรง ไม่ใช่เรื่องง่าย

การปูพื้นฐานความรู้เหล่านี้ ปกติครูแนะแนวก็จะมีส่วนในการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ก็ต้องภาวนาว่า ให้ได้เจอครูดี ให้คำแนะนำเด็กๆได้ดี

แต่จริงๆแล้วผู้ปกครองก็มีส่วนที่จะช่วยเหลือค่อนข้างเยอะ ในการค่อยๆคุญกับลูก ถึงอาชีพโน้น อาชีพนี้ ตาวช่วงเวลาที่เหมาะสม

พวกเรามักจะได้ยินคำว่า “นึกอะไรไม่ออก เลือกเรียนวิทย์-คณิต ก่อน”

ซึ่งถ้าลูกเรายังครึ่งๆกลางๆจริงก็ไม่ได้มีอะไรเสียหาย แต่ถ้าวันหนึ่งเกิดโป๊ะเช๊ะมาว่าอยากจะไปเรียนทางภาษา อยากจะไปทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มันก็จะหนักหน่อย

ถามว่ามีและเป็นไปได้ไหม?

ตอบว่า มี และ หาใช่น้อยไม่ !!! ดูจากตัวอย่างพี่ๆปีที่แล้วก็จะเห็นว่า หลายคนเรียนสายวิทย์ แต่สอบเข้านิติศาสตร์ รัฐศาสตร์


วันที่ผมคุยกับผู้ปกครอง ซึ่งจัดไปหลายรอบ ผมก็บอกเสมอว่า
ผมไม่สามารถระบุให้ได้เลยว่าลูกคุณควรจะเรียนอะไร
ผมจะไม่บอกว่าเรียนแผนการเรียนนี้แล้วจะไปต่ออะไร

แต่ผมจะบอกเพียงแค่ว่า พี่ๆในแผนการเรียนนั้นๆ ในปีที่ผ่านมา สอบเข้าคณะไหน?มหาวิทยาลัยอะไร? ได้บ้าง !

เชิญ Download กันได้เลยครับ

Click to access 20201120-มอต้นขึ้นมอปลาย.pdf


ตัวอย่างบาง Slide ที่ capture ออกมา