รวม Link สมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

สารภาพเลยว่า ตอนแรกตั้งใจเขียนเก็บเอาไว้ดูเอง เพราะขี้เกียจหาไปหามา แต่พอได้เข้ามาใช้เรื่อยๆก็รู้สึกว่า เออ คนอื่นก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ได้นะ ก็เลยเปิดเป็นสาธารณะไปเลย

ส่วนมากแล้วช่วงนี้ก็จะเน้นไปที่ TCAS64 รอบ 1 หรือรอบ Portfolio

แต่ก็จะบอกอีกแหละว่า ไม่ได้ตามเก็บมาทุกมหาวิทยาลัยนะครับ เก็บมาเท่าที่สนใจ และ เก็บตามความต้องการของเพื่อนๆผู้ปกครองเวลาสอบถามหรือถามหาข้อมูลของมหาวิทยาลัยนั้นๆ … ขอขอบคุณ

This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-MU.pngมหาวิทยาลัยมหิดล
https://tcas.mahidol.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-CU.pngจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://www.admissions.chula.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-SWU.pngมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
https://admission.swu.ac.th/admissions2/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-TU.pngมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
https://www.tuadmissions.in.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-KMITL.pngสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/home.php?round=1
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-KMUTT.pngมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี
https://admission.kmutt.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-KMUTNB.pngมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือ
http://admission.kmutnb.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-KU.pngมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
https://admission.ku.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-KKU.pngมหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://admissions.kku.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-CMU.pngมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-PCCMS.pngวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
https://admission.pccms.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-Vajira.pngมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://reg1.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-MFU.pngมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://admission.mfu.ac.th/bachelor-degree/bachelor-home.html
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-SU.pngมหาวิทยาลัยศิลปากร
https://www.admission.su.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-PSU.pngมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
https://entrance.psu.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-BUU.pngมหาวิทยาลัยบูรพา
http://regservice.buu.ac.th/
This image has an empty alt attribute; its file name is xLogo-SDU.pngมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
http://entrance.dusit.ac.th/

ใครสนใจอยากจะแนะนำ หรืออยากจะขอเพิ่มที่ไหนเชิญได้นะครับ


บทความอื่นๆ เข้ามหาวิทยาลัย

Computer Graphics – Media Design – Animation – อีกสาขาที่เด็กๆถามถึง

Computer Graphics – Media Design – Animation – อีกสาขาที่เด็กๆถามถึง

Samsen2U : หมอรอบพอร์ต : Medical TCAS1(Portfolio)
Samsen2U : หมอรอบพอร์ต : Medical TCAS1(Portfolio)

TCAS-1 : Engineering – วิศวะรอบ 1 มีหลากหลาย

TCAS-1 : Engineering – วิศวะรอบ 1 มีหลากหลาย