ข้อสอบสามัญ 2563 (เด็กจำออกมา)

ปกติก็ไม่ค่อยได้เก็บของรอบสามัญเท่าไหร่เพราะมันหลายวิชา แต่ปีนี้จะลองสรุปคร่าวๆดูนะครับ อาจจะได้อย่างละนิด อย่างละหน่อย ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ……รวบรวมมาจากทั้งในห้อง “สอบเข้าสามเสน” ห้องรวบรวมข้อมูลการศึกษาเพื่อเด็กไทย + Group line + หลายๆท่านส่งมาให้ มีทั้งที่ลูกสอบจำออกมาเอง มีทั้งไปรวบรวมจากที่อื่นมาให้ ของสตรีวิทย์ได้ “หนูอิน” ช่วยจำออกมา….. ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์สำหรับเด็กรุ่นหลังๆต่อไป . . .


สามเสนวิทยาลัย

รอบสามัญของสามเสน ม.1 จะแจกข้อสอบเป็นฉบับเดียวกันทั้ง 5 วิชา ให้เวลาทำ 3 ชั่วโมง ซึ่งจะใช้เวลาในวิชาไหนอย่างไรก็บริหารเอาเองนะครับ วิชาคณิตศาสตร์ มีข้อสอบ 20 ข้อ ส่วนวิชาอื่นๆ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา วิชาละ 25 ข้อ รวมหมดก็ 120 ข้อ

คณิตศาสตร์

 • โจทย์เรื่องความเร็ว
  รถไฟขบวนแรกวิ่งด้วยความเร็ว 70 กม/ชม เมื่อวิ่งไปได้ 4 ชม. ก็ถึงจุดหมายปลายทาง
  รถไฟขบวนที่สอง วิ่งด้วยความเร็ว 5/7 ของขบวนแรก วิ่งในเส้นทางเดียวกันจุดเริ่มต้นเดียวกันจนถึงจุดหมายปลายทางที่เดียวกัน
  ถามว่ารถไฟทั้ง 2 ขบวนใช้เวลารวมกันเท่าไหร่ในการวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปถึงที่หมายเดียวกัน
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 8×8 มี สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 8×4 อยู่ภายใน (พื่นที่จตุรัสตรงที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ได้ทับจะเป็นสีขาว) ให้หาอัตราส่วน สี่เหลี่ยมผืนผ้า:พื้นที่สีขาว
 • มีออกเรื่อง ร้อยละด้วย 1 ข้อ
 • หาอัตราเร็วเปรียบเทียบคนเดิน 2 คน คนนึงเดินบนเส้นรอบวง อีกคนเดินบนรัศมี บอกเวลาที่ใช้มาแต่จำไม่ได้ 4 นาที 15 วินาที อีกคน 3 นาที ประมาณนี้
 • เดือนที่ 2 เก็บเงินได้ 7/6 เท่าของเดือนแรก เดือนที่2 คิดเป็น 8% ของเงินเก็บทั้งปี ถามว่าทั้งปีเก็บเงินได้เท่าไร่ โจทย์บอกเงินเก็บเดือนแรกมาค่ะ
 • เศษส่วน สมการ รูปทรงเรขาคณิต โอเปอเรชั่น การหาจำนวนเลขยกกำลังหลายจำนวน

วิทยาศาสตร์

 • กล่อง 2 ใบวางติดกันบนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน แรงกระทำตรงข้ามกันขนาด 8 นิวตัน กับ 9 นิวตัน และมีแรงกดจากด้านบน5 นิวตัน กล่องจะเคลื่อนไปทางไหน
 • เปลือกโลกชั้นไหนเหลว
 • ทำอย่าไรให้พืชสังเคราะห์แสงดี (เผาหญ้ารอบๆ เพิ่ม CO2?)
 • ห่วงโซ่อาหาร เปลี่ยนหน่วยไฟฟ้าให้เป็นแอมแปร์ สารในชีวิตประจำวัน การจมการลอยของวัตถุ
 • ข้อใดไม่ได้เป็นโรคทางพันธุกรรม
  • เอดส์
  • ตาบอดสี
  • ดาวน์ซินโดรม
  • หมู่เลือด

ภาษาไทย

 • มีออกเรื่องคำประสม ถามประมาณว่า ข้อใดมีคำประสมมากสุด
 • ให้กลอนมา ถามว่า จะต้องเว้นวรรคอย่างไร?
 • ข้อใดเป็นคำมูล
 • ข้อใดมีวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง
 • ให้บทร้อยกรองมา ถามว่าหลังแบ่งวรรคแล้วเป็นคำประพันธ์ประเภทใด
 • จากบทร้อยกรองข้อที่แล้ววรรคไหนมีคำตายอยู่ 1 คำ
 • ผันวรรณยุกต์ คำเป็นคำตาย บทกลอน ความหมายของคำ คำมูลคำประสม

สังคมศึกษา

 • ตอนโคลัมบัสค้นพบอเมริกา ตรงกับสมัยใดของไทย
 • ถาม เกี่ยวกับ ศาสนา อิสลาม แต่ว่าตอบ ซาอุดีอาระเบีย (สงสัยถามเรื่องพิธีฮัญช์ ที่เมืองเมกะ แน่เลย)
 • ศาสนาพราหมณ์ ขั้นตอนสุดท้ายของชีวิตทิ้งครอบครัวเพื่อออกบวชเรียกว่าอะไร ( ตอบ สันยาสี)
 • สังคมมีข้อของพื้นถิ่น ลูกบอกว่าทำไม่ได้เลย ไม่รู้จักสักอย่าง ยกเว้นกระติ๊บข้าวเหนียวเป็นของอิสาน

ภาษาอังกฤษ

 • อ่านจับใจความ grammar เติมคำในช่องว่าง ลูกชายบอกว่าวิชานี้ถ้ารู้คำศัพท์เยอะจะได้เปรียบทำได้แน่นอน
 • มีรูป code ถามว่าใช้ทำอะไร (เข้า google classroom?)
 • reading เรื่องความเชื่อเรื่องแมวดำ

ม.4 สามัญ – ศิลป์ภาษา

ผู้ปกครองใจดี ช่วยแชร์ของ ม.4

แนวข้อสอบสามเสนศิลป์-ภาษา(63)
ภาษาไทย35ข้อ 20คะแนน
สังคม35ข้อ 20คะแนน
ภาษาอังกฤษ45ข้อ 30คะแนน

+ ภาษาไทย
-เสียงในภาษาไทย
-การสะกดคำ-การสร้างคำ(คำประสม,คำสมาส,คำซ้อน)
-ชนิดของคำ(ลักษณนาม)
-ขนิดของประโยค(ปนะโยคความรวม,ประโยคความซ้อน)
-คำราชาศัพท์
-อวัจนภาษา,วัจนภาษา
-โวหาร
-ภาพพจน์
-ฉันทลักษณ์
-สำนวน
-การอ่านจับใจความ

+ สังคม
-ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
-ระบอบการปกครอง(รัฐเดี่ยว,รัฐรวม)
-กฎหมายอาญา,กฎหมายแพ่ง
-เศรษฐศาสตร์
อุปสงค์,อุปทาน
เงินฝืด,เงินเฟ้อ
การเทียบศักราช
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของไทย(ผลของสนธิสัญญาต่างๆ)
-ภูมิศาสตร์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ทวีปอเมริกาเหนือ,อเมริกาใต้,แอฟริกา
เอลนีโญ,ลานีญา

+ ภาษาอังกฤษ
-Conversations
-Grammar/Structure
-Conditional Sentence
-Vocabulary(ศัพท์ไม่ค่อยยากมาก)
-Errors
-การอ่านจับใจความจากเรื่องที่ให้อ่าน

ม.4 – สามัญ – คณิตศาสตร์

 • คณิตศาสตร์ 35 คะแนน (30 ข้อ 5 ตัวเลือก)
  • เลขยกกำลัง
  • พ.ท. ผิวและปริมาตร
  • สถิติ
  • ความน่าจะเป็น
  • ตรรกยะ อตรรกยะ
  • กำไร/ขาดทุน
  • กราฟ
  • โจทย์ปัญหา คิด วิเคราะห์
   โจทย์เรื่องละ 2-4 ข้อ มีทั้งง่าย ปานกลางและยาก
 • ภาษาอังกฤษ 35 คะแนน (45 ข้อ 5 ตัวเลือก)
  • เน้น passage reading (60% ของข้อสอบ)
  • error
  • cloze test
  • grammar
  • รูปภาพการ์ตูน conversation
  • คำศัพท์ (ไม่ยาก)

บดินทรเดชา

ข้อสอบมี 5 ตัวเลือกทุกวิชา แจกทีละวิชา

คณิตศาสตร์

 • ออกคุณ​สมบัติการแจกแจง, แผนภูมิ​วงกลมเป็น%มาให้แปลงเป็นเลขทศนิยม, สมการถามอายุแม่​ลูก​ อีก10ปีข้างหน้า​ ประมาณ​นี้ค่ะ

วิทยาศาสตร์

 • โจทย์​ให้เป็นรูประบบนิเวศ​มา​ แล้วถามว่าข้อใดเป็นสัตว์กินพืชและสัตว์

ภาษาไทย

 • ออกคำสุภาพ
 • หาคำคล้องจองในบทกลอน​
 • คำที่มีความหมายเดียวกัน

สตรีวิทยา

คณิตศาสตร์ ข้อสอบ 20 ข้อ 35 นาที
ภาษาไทย ข้อสอบ 20 ข้อ 35 นาที
ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ 30 ข้อ 35นาที
– Grammar 20 ข้อ
– Error 10 ข้อ
วิทยาศาสตร์ ข้อสอบ 30 ข้อ 35 นาที
– วิเคราะห์ 20 ข้อ
– ไฟฟ้า 10 ข้อ
สังคมศึกษา ข้อสอบ 40 ข้อ 35นาที

แจกข้อสอบตามช่วงเลยครับ ช่วงแรก 3 วิชา กระดาษคำตอบก็จะ run กันไปเลย หมดช่วงเก็บหมด ช่วงที่ 2 มี 2 วิชา ก็เป็นกระดาษคำตอบชุดใหม่ที่ run กันไปทั้ง 2 วิชาเหมือนกัน

คณิตศาสตร์

 • แผนภูมิวงกลม
 • คำนวนเลขเศษส่วน ผสมทศนิยม
 • โจทย์เรื่องอายุ

วิทยาศาสตร์

 • สุริยุปราคา ให้อ่านช้อย ว่าถ้าขยับอะไร จะเกิดอะไร แนวว่า สมมุตส้มเป็นดวงอาทิตย์
 • ตารางอาหาร โปรตีน ฯลฯ การผ่าตัดถุงน้ำดี ไม่ควรกินอะไร
 • ไฟฟ้า อนุกรม ขนาน ผสม ออก3ข้อ ไม่ยาก
 • ให้ภาพถุงลมปอด มีเส้นเลือด มีลูกศร ทิศทางการไหล ถามจุดๆ
 • ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผลการทดลอง

ภาษาอังกฤษ

 • Vocabulary 10 ข้อ ไม่ยาก
 • Error 10 ข้อ ไม่ยาก

สังคมศึกษา

 • เทือกเขากั้นไทยลาว คือ เทือกเขาอะไร
 • พิธีแรกนาขวัญเกี่ยวกับศาสนาใด? พราหมณ์…ฮินดู
 • ภาพสิตาง ส้มหยุดในวัดเป็นศิลปะแบบใดร่วมสมัย?
 • เรื่อง พุทธสุภาษิต
 • ข้าวฟ่างไปพักที่ภูเก็ตที่โรงแรมคุณนายศจี ระหว่างการพักเกิดฝ้าหล่น ข้าวฟ่างได้รับบาดเจ็บสามารถเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคใด?
 • น้องเมยและเต็กเธียรต้องการไปทวายที่ประเทศพม่าต้องผ่านเทือกเขาใด?
 • มีถามรถของสมเด็จพระสังฆราช / ตอบรถพระประเทียบ
 • new normal เมื่อปี2008 เกิดจากเหตการณ์อะไร?
 • ศาสนสถาน อะไรไม่ได้อยู่ในอินเดีย (น้องตอบ ลุมมินเด น้องคิดว่าอยู่เนปาล) ไม่รู้ถูกรึเปล่านะคะ

ภาษาไทย

 • ให้กลอนมา ถามความหมาย
 • มีจับใจความ
 • เรียงคำตามพจนานุกรม
 • การใช้ลักษณะนาม
 • การสะกดคำ
 • คำเป็นคำตาย
 • วิเคราะห์กลอน ให้กลอนมาแล้วถามว่า ผิดตรงไหน
 • มีการถามว่าอันไหนเป็นอุปมา
 • มีเรื่องสำนวน เรื่องคำไวพจน์

บทสรุป

ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กรุ่นหลังๆบ้างนะครับ เพราะทุกครั้งทุกปีก็ถามกันมาเยอะ ว่าข้อสอบรอบสามัญเป็นอย่างไรบ้าง

ปีนี้มีเด็กๆและผู้ปกครองใจดี มาเล่ามาเขียนให้พวกเราได้รับรู้ ผมก็เลยขออนุญาตเรียบเรียงมาเป็น post นี้นะครับ

มีคำแนะนำอะไรอย่างไร พูดคุยกันได้ที่ facebook นี้นะครับ

myRemainingtime by 9choke.com


หรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง “สอบเข้าสามเสน” อาจจะเข้าไปพูดคุยกันที่ Line Square ตามนี้เลยครับ เพื่อว่า ผู้ปกครองท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์ตรง จะได้ช่วยตอบให้ด้วย

สอบเข้าสามเสน”.
https://line.me/ti/g2/VQATLPishSNyOytEaiz0Kw
รวบรวมเรื่องราว ข้อมูล ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเตรียมตัวและสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4

สรุปผลสอบเข้า ม.1 สามเสน ในเขต-นอกเขต

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

สรุปข้อสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ 2560

อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561