สอบได้ EP Samsen ตอนสอบ Samsen Pre-Test 2020 ได้เท่าไหร่ !

ปกติทุกๆปี ผมมักจะเอาคะแนน 2 การสอบนี้คือสอบ EP Samsen และ Samsen Pre-Test มาโพสต์ในช่วงก่อนการสอบ Samsen Pre-Test แต่มาปีนี้นึกขึ้นได้ว่า Samsen Pre-Test หมดวาระช่วยงานของเรา ปีหน้าคงไม่ได้ทำแล้ว และจะมีผู้อื่นเข้ามาช่วยกันทำงาน Samsen Pre-Test 2021 ต่อไป เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้น ช่วงเวลานี้ เราเอามาเปรียบ จับมาเทียบ กันก่อนละกัน เผื่อผู้ปกครองและเด็กๆในปีต่อๆไป จะได้เอาไปดู เอาไปคิด เอาไปวิเคราะห์ อาจจะมีประโยชน์ต่อท่านบ้าง


วัตถุประสงค์ที่นำคะแนน 2 ชุดนี้มา match และเปรียบเทียบให้ดูนั้น มีทั้งเหตุและผลหลายๆอย่างเพื่อนนำไปปฏิบัติสำหรับรุ่นต่อๆไป เพราะบางคนคะแนนรอบ Pre-test ออกมาไม่ดี และได้แก้ไขในส่วนที่ผิพลาดหรือไม่พร้อม และสามารถกลับมาได้ในการสอบสนามจริง . . เป็นต้น

เราจะมาเริ่มจากนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ 120 คน และปีนี้ได้นำข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับเรียกตัวสำรองด้วย


EP Samsen vs Samsen Pre-Test


มีอะไรน่าสังเกตุบ้าง?

ปีนี้ที่เอาของตัวสำรองมาร่วมขบวนด้วย ก็เพราะว่า เมื่อเข้ามาเป็น 120 คนที่นั่งเรียนด้วยกันแล้ว ทุกคนก็จะเหมือนกันหมด เรียนๆไปมีขึ้นมีลงตามสถานการณ์ และอีกอย่าง เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเด็กๆทุกคน ที่คะแนนช่วงสอบ pre-test ไม่ได้งดงาม แต่ก็มาปรับปรุงและเร่งเครื่องตอนสอบจริงได้

 • เด็กๆที่สอบ pre-test ได้ลำดับที่มากกว่า 500 มีจำนวนถึง 12 คน และในจำนวนนี้มีมากกว่า 5 คน ที่กลับมาได้เพราะความผิดพลาดในเรื่องการระบายกระดาษคำตอบตอนสอบ pre-test
 • วิชาคณิตศาสตร์ มีเด็กที่ทำคะแนนได้ลดลง 91 คน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือ
  ลดลงมากกว่า 10 คะแนน 17 คน
  ลดลงตั้งแต่ 5 คะแนน แต่ไม่ถึง 10 คะแนน 39 คน
  ลดลงไม่ถึง 5 คะแนน 35 คน
 • วิชาคณิตศาสตร์ มีเด็กที่ทำคะแนนได้เพิ่มขึ้นจำนวน 35 คน
  เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 คะแนน 4 คน
  เพิ่มขึ้น 5 คะแนนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 คะแนน 7 คน
  เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 5 คะแนน 24 คน
 • วิชาคณิตศาสตร์ น่าจะยากกว่าการสอบ Samsen Pre-Test หรือปล่าว?
 • วิชาภาษาอังกฤษ มีเด็กที่ทำคะแนนได้ลดลง 18 คน
  ลดลงมากกว่า 10 คะแนน 1 คน
  ลดลงตั้งแต่ 5 คะแนนลงมา 17 คน
 • วิชาภาษาอังกฤษ มีเด็กทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 108 คน
  เพิ่มขึ้นมากกว่า 15 คะแนน 3 คน
  เพิ่มขึ้น 10 ถึง 15 คะแนน 17 คน
  เพิ่มขึ้น 5 ถึง 10 คะแนน 39 คน
  เพิ่มขึ้นไม่ถึง 5 คะแนน 49 คน
 • วิชาภาษาอังกฤษง่ายกว่า pre-test หรือว่าเด็กๆจับทางถูกแล้ว?
 • คะแนนรวม มีเด็กทำคะแนนได้ลดลง 57 คน
  ลดลงมากกว่า 10 คะแนน 8 คน
  ลดลง 5 ถึง 10 คะแนน 20 คน
  ลดลงน้อยกว่า 5 คะแนน 29 คน
 • คะแนนรวม มีเด็กทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 69 คน
  เพิ่มขึ้นมากกว่า 15 คะแนน 5 คน
  เพิ่มขึ้น 10 ถึง 15 คะแนน 14 คน
  เพิ่มขึ้น 5 ถึง 10 คะแนน 21 คน
  เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 5 คะแนน 29 คน
 • มีเด็กที่อยู่ใน 146 คน แต่ไม่ได้มาลงสอบ Samsen Pre-Test 20 คน
  แต่ถ้าดูจาก 120 คนแรกที่ประกาศ จะมี 14 คนที่ไม่ได้ลงสอบ
 • ถ้าดูจากนักเรียนที่สอบได้ 120 คนแรก(ไม่รวมเรียกสำรอง)
  เป็นนักเรียนที่อยู่ใน 120 คนแรกตอนสอบ Pre-Test จำนวน 36 คน
  อยู่ในช่วง 121 – 200 จำนวน 26 คน
  อยู่ในช่วง 201 – 300 จำนวน 24 คน
  อยู่ในช่วง 301 – 500 จำนวน 14 คน
  อยู่ในช่วง 500+ จำนวน 6 คน
 • ทั้งนี้ ทั้งหมดนี้ ลำดับที่จะคิดเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ Samsen Pre-test 2020 ซึ่งนักเรียนที่สอบ pre-test ก็ได้กระจายกันไปสอบตามแผนการเรียนอื่นๆด้วยนั่นคือ ESC – MSEP รวมทั้งไปสอบตามโรงเรียนเป้าหมายของแต่ละคน

บทสรุป

จะอย่างไรเสีย ผมก็ยังคงมีความคิดอยู่เหมือนเดิมว่า การสอบ Pre-Test โดยเฉพาะที่โรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย เป็นเรื่องที่ดี

ปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายที่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ดูกันแบบนี้ เพราะอย่างที่บอกว่า ปีหน้าก็จะไม่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดสอบ Samsen Pre-Test อีกแล้ว ก็ได้แต่หวังว่า หนังตัวอย่างตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทางความคิดและใช้ได้สำหรับอีกหลายๆรุ่นต่อไป / ขอขอบคุณ

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน“

1160x500-เดือนแดงเดือด

มีคำถามหรือสงสัยอะไร ลองถามมาได้นะครับ จะตอบได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง

myRemainingtime by 9choke.com


หรืออาจจะเข้าไปพูดคุยกันที่ Line Square ตามนี้เลยครับ เพื่อว่า ผู้ปกครองท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์ตรง จะได้ช่วยตอบให้ด้วย

[สอบเข้าสามเสน] You’ve been invited to the chat “สอบเข้าสามเสน”.
https://line.me/ti/g2/VQATLPishSNyOytEaiz0Kw
รวบรวมเรื่องราว ข้อมูล ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเตรียมตัวและสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4