ประกาศรับ 2563

สอบเข้าปีการศึกษา 2563 ประกาศรับสมัครโรงเรียนต่างๆ ม.1 ม.4

สอบเข้าปีการศึกษา 2563 ประกาศรับสมัครโรงเรียนต่างๆ ม.1 ม.4

+++ เนื่องจากความไม่ปกติจาก COVID-19 จำนวนรับสมัคร วันสมัคร วันสอบ หลายๆโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง +++

มาถึงฤดูการสอบเข้าอีกวาระหนึ่ง ปีนี้ปีการศึกษา 2563 มีบางเรื่องที่ต้องลุ้นประกาศกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบเข้า ม.1 รอบปกติ

ที่เอามาแปะไว้ที่นี่ก็เพราะว่าเราจะได้ใช้อ้างอิงได้ในอนาคตนะครับ บางครั้งบนเว็บไซด์ของโรงเรียนผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเราก็หาไม่ได้แล้ว

มีคำถามหรือสงสัยอะไร ลองถามมาได้นะครับ จะตอบได้หรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่ง

myRemainingtime by 9choke.com


ปีนี้เราเพิ่มช่องทางพูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามที่ Line Square ตามนี้เลยครับ เพื่อว่า ผู้ปกครองท่านอื่นๆที่มีประสบการณ์ตรง จะได้ช่วยตอบให้ด้วย

[สอบเข้าสามเสน] You’ve been invited to the chat “สอบเข้าสามเสน”.
https://line.me/ti/g2/VQATLPishSNyOytEaiz0Kw
รวบรวมเรื่องราว ข้อมูล ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ประสงค์จะเตรียมตัวและสอบเข้าโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยม.1ประกาศรับสมัครห้องเรียนพิเศษ EP-ESC-MSEP
 เอกสารแนบท้าย EP-ESC-MSEP
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP-ESMTE-MSEP
 ม.4ประกาศแนบท้าย EP-ESMTE-MSEP
ม.4ประกาศรับห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ประกาศรับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – GATE
ม.1, ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบดินทรเดชา ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์
ม.1ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ประกาศรับห้องเรียนปกติ(ฉบับแก้ไข)
ม.1ประกาศรับความสามารถพิเศษ
ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-เทคโน-สิ่งแวดล้อม
ม.4ประกาศรับห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)
ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 โรงเรียนสตรีวิทยา ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์-คณิต
  ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
  ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – พสวท.
ม.4ประกาศรับห้องเรียน พสวท – มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์
  ม.1, ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต – ภาษาอังกฤษ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ – เงื่อนไขพิเศษ
โรงเรียนบดินทรเดชา 2ม.1 ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ (ฉบับร่าง)
ม.1ประกาศรับห้องเรียนสามัญ
ม.4ประกาศรับ ห้องเรียนพิเศษ (ฉบับร่าง)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีม.1ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.1, ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
  ม.1 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
  ม.1 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
  ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
  ม.4 ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
  ม.4 ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.1ประกาศรับห้องเรียนสามัญ
  ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – International Program
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต
ม.4ประกาศรับห้องเรียนสามัญ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ม.1ประกาศรับสมัครทั้งหมด
 ม.4ประกาศรับสมัครทั้งหมด
โรงเรียนโยธินบูรณะม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – SMP
ม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – International program
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนปกติ
ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – EP
ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – SMP
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – International program
ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงม.1,ม.4ประกาศรับสมัคร
โรงเรียนหอวังม.1, ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ – Gifted
 ม.1, ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิตม.1ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
 ม.1ประกาศรับห้องเรียนปกติ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
 ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรีม.1, ม.4ประกาศรับห้องเรียนพิเศษ
 ม.1,ม.4ประกาศรับห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี ม.1,ม.4 ประกาศรับทั้งหมด
ประกาศฉบับแก้ไข
 โรงเรียนศึกษานารี ม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ – EP
  ม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ – AP วิทย์คณิต
ใบสมัคร ม.1
ประกาศรับฉบับเพิ่มเติม
 ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ – AP วิทย์คณิต
ใบสมัคร ม.4
 โรงเรียนสายปัญญาม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต – อังกฤษ
 ม.1ประเภทห้องเรียนปกติ
 ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ – วิทย์คณิต – อังกฤษ
 ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนสายปัญญา รังสิตม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนศรีอยุธยาม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต
ม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ
ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต-อังกฤษ
โรงเรียนราชวินิต มัธยมม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ม.1ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.1ประเภทห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ
 ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ ความสามารถพิเศษ
โรงเรียนราชวินิต บางเขนม.1ประกาศรับสมัครทั้งหมด
 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ม.1,ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  ม.1,ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ม.1,ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากรม.1, ม.4ประเภทห้องเรียนพิเศษ
ม.1ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาม.1ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิม.1ประเภทห้องเรียนปกติ
ม.4ประเภทห้องเรียนปกติ

สนใจบทความสอบเข้า EP Samsen เชิญทางนี้ครับ
เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”

บทสรุป

เดี๋ยวจะค่อยๆ Update ไปเรื่อยๆนะครับ หลายโรงเรียนยังไม่ประกาศเป็นทางการ

รวบรวมประกาศรับสมัครสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

บทความอื่นๆ

17 ห้อง ม.ปลาย สามเสนวิทยาลัย

12 ห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 สามเสนวิทยาลัย

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”

เปรียบเทียบผลสอบ EP Samsen กับ Samsen Pre-test

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

เรื่องเรียนของลูก :: สรุปแนวข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนต่างๆ