12 ห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 สามเสนวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษาใหม่ ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆ
… จากประกาศรับสมัครที่เราเห็นของปีนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนและเห็นชัดเจนที่สุดก็คือ การรับสมัครนักเรียนในรอบสามัญ … จากปีที่แล้วมีสัดส่วนรับเด็กในพื้นที่:เด็กทั่วไป เป็น 60:40 โดยที่มีเด็กเงื่อนไขพิเศษ 7 คน
… ปีนี้ รับเด็กในพื้นที่ : เด็กทั่วไป 50:50 โดยมีเด็กเงื่อนไขพิเศษ 2 คน

เด็กเงื่อนไขพิเศษก็คือ บุตร-ธิดา ของคุณครูและข้าราชการบุคคลากรของโรงเรียน และเป็นสายตรงเท่านั้น (ลูก)

ส่วนประเภทห้องเรียนพิเศษ ก็เหมือนเดิม และ เหมือนเดิมมานานหลายปีแล้ว ดังนั้น ที่เตรียมตัวสอบเข้ากันมา ก็ยังคงใช้ได้อยู่ พร้อมลุย……


12 ห้องเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

ภาพก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ผ่านๆมานะครับ ยกเว้นจำนวนการรับในพื้นที่-เงื่อนไขพิเศษ-ทั่วไป เท่านั้น
12 ห้องก็ยังคงเรียงเหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาดูกันว่า แต่ละห้องเป็นอย่างไร

ค่าเทอม – ค่าใช้จ่าย (มอต้น)

ในการมอบตัว จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆประมาณนี้
+ ค่าสมัครเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 100 บาท จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ
+ ค่าประกันอุบัติเหตุ เป็นรายปี ปีละ 400 บาท
+ ค่าเทอมที่จ่ายจริงในแต่ละเทอม ตามช่องสีเหลืองและสรุปในช่องสีฟ้า ด้านบนเลยครับ
+ ค่าบริจาคเข้าโครงการต่างๆตามจิตศัทรา ไม่บังคับ
+ ESC/MSEP มีค่าหนังสือภาษาอังกฤษอีกประมาณ 1000 บาท
+ ค่าเทอมรวมหนังสือที่ใช้เรียนพื้นฐานทั้งหมดแล้ว (ไม่รวมสมุดจดงาน)
+ EP รวมหนังสือเรียนพื้นฐานทั้งหมด และ หนังสือเรียนวิชาต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ(Text Book)
+ EP รวมกิจกรรม English Camp ที่ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน ปีละ 1 ครั้ง และยังมีกิจกรรมอื่นๆอีก

+++ ไม่มีค่าแรกเข้าในทุกๆแผนการเรียน +++


ห้อง 1 :: ESC – Enrichment Science Classroom

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. นักเรียนที่มีศักยภาพก็จะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ ระดับนานาชาติ

ห้อง ESC นี้ใครๆก็บอกว่าเรียนหนักการบ้านเยอะ เน้นเรียนวิทย์ทำแลป เขียนรายงาน  เสาร์ก็ต้องมาเรียน เลิกบ่ายสอง วันธรรมดาก็มีเรียนคาบ 9 คาบ 10 อีก 5 5 5  มีผู้ปกครองมาบ่นมากมาย แต่เด็กๆก็ฝ่าฟันผ่านพ้นมาได้หลายต่อหลายรุ่น และไปได้ดีในเส้นทางที่ตัวเองเลือกด้วย

ดังนั้น เด็กหรือผู้ปกครอง ที่ตัดสินใจที่จะเข้าห้องนี้ ก็ต้องยอมรับว่า เมื่อเข้ามาแล้วจะไม่มาบ่นว่าลูกเรียนหนักเกิน ทำไมวันเสาร์ต้องมาเรียนด้วย บลาๆๆๆๆๆ 5 5 5 

อัตราการแข่งขัน และ ผลสอบ

ปีการศึกษา 2562 มีเด็กมาสมัครสอบ 143 คน แต่เข้าสอบจริง 105 คน น่าลุ้น ๆ ๆ ๆ

ผลคะแนนสอบโดยสรุปที่ได้ 36 คน 

เรียกสำรองถึงลำดับที่ 9

ภาพสรุป นะครับ


ห้อง 2 :: MSEP – Mathematics Science Enrichment Program

ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือหลายๆคนเรียกว่าห้องกิฟท์เลข ทำไมก็ไม่รู้ แล้วเรียกห้อง ESC ว่าห้องกิหท์วิทย์ สงสัยว่าเห็นห้อง ESC เรียนวิทย์และเขียนรายงานการทดลองอะไรแบบนั้นด้วยมั้ง แฮะๆ ผมก็ไม่รู้หรอกครับ . . .

วันเสาร์ก็ต้องมาเรียนเหมือนห้อง ESC แต่อาจจะไม่เข้มงวดเท่า หรือว่าไงก็ไม่รู้ ส่วนคาบ 9 คาบ 10 อันนั้นไม่ต้องถาม มีให้เรียนมิได้ขาด

อัตราการแข่งขัน และ ผลสอบ

ในปีที่แล้วก็มีการสมัครเพื่อเข้าสอบห้อง MSEP

ปีการศึกษา 2562 มีเด็กสมัครสอบ 170 คน แต่เข้าสอบ 115 คน ยิ่งน่าลุ้นใหญ่เลย แฮะๆ ใครใจสู้ก็เดินเข้าห้องสอบนี้ได้เนอะ …

เรียกสำรองถึงลำดับที่ 14

ภาพสรุป


ห้อง 3-4-5-6 : ห้องเรียนสามัญ (ห้อง 3 จะเป็นห้อง King)

ห้องสามัญหรือ ห้องเรียนปกติ เอาจริงๆตอนรับเข้ามา 270 คน แต่ถูกแบ่งไปห้อง EIS แล้ว 90 คน(เดี๋ยวค่อยมาดูในรายละเอียดของห้อง EIS) ดังนั้น เด็กที่เหลือก็จะมาลงห้องปกติที่ปกตินี่แหละ ซึ่งเด็กที่ได้คะแนนดีสูงสุด 45 คนแรก ก็จะไปอู่ที่ห้อง 3 ที่ใครๆก็เรียกว่าห้องคิงส์ King ส่วนที่เหลือก็จะไปคละลงห้อง 4-5-6

ในปีต่อๆไป ม.2 ม.3 ก็จะมีการคัดเลือกเด็กมาอยู่ห้อง King ตามลำดับ 45 คนแรกเหมือนเดิม ดังนั้นเด็กๆก็ต้องกระตือรือล้นในการเรียน เพื่อให้ได้อยู่ห้องคิงส์ต่อไป หรือบางคนก็ทำเกรดแทรกขึ้นมาอยู่ห้อง King ได้ด้วยเช่นกัน

อัตราการแข่งขัน และ ผลสอบ

คะแนนสอบของปีที่แล้วนะครับ

ไว้เป็นแนวทางสำหรับวางแผนให้ลูกครับ

เรียกสำรอง ในพื้นที่ถึงลำดับที่ 18 และ ทั่วไปถึงลำดับที่ 65

ภาพรวม


ห้อง 7 – 8 : EIS – English for Integrate Study

ห้อง EIS เป็นห้องเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ตำราภาษาอังกฤษ แต่ทำการสอนโดยครูไทย ซึ่งเด็กๆก็จะคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่ใช้ในแวดวงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กหลายคนบอกว่าสนุก แรกๆก็อาจจะงงงงกับคำศัพท์บ้างนิดหน่อย

นเรื่องการเรียนการสอน ก็จะมีการสอนเพิ่มเติมภาษาอังกฤษหลังเลิกเรียน ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้ก็เท่าๆกับเด็กที่สอบเข้ามาในรอบปกติ มีจ่ายเพิ่มเติมประมาณ 3000 บาท เป็นค่าหนังสือ text book และอื่นๆ

ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน

นักเรียนที่จะเข้ามาอยู่ห้อง EIS ก็คือนักเรียนที่ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกรอบสามัญ และ ได้ทำการมอบตัวเป็นนักเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้ว

ในช่วงที่มีการเรียนเตรียมความพร้อม ทางโรงเรียนก็จะมีประกาศรับสมัครเพื่อที่จะคัดนักเรียนที่สนใจจะเข้าห้อง EIS โดยจะมีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ และคัดเอา 90 คนไปเข้าห้อง 7 และ ห้อง 8


ห้อง 9-10-11-12 : EP English Program (ห้อง 12 ห้องคิงส์)

EP – English Program คือโครงการที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ

เอาจริงๆ 4 ห้องเรียนนี้เป็นที่หมายตาของเด็กๆ(หรือผู้ปกครองไม่รู้ !) เพราะจำนวนรับก็เยอะ โอกาสก็น่าจะมากกว่า เรียนก็เบากว่าแผนการเรียนอื่นๆเขา เกือบจะเรียกว่าเป็นสาธิตเตรียมอุดมละ เพราะแต่ละปีเด็ก ม.3 หายไปเตรียมอุดมเกือบครึ่ง

ห้อง 12 ที่ได้ชื่อว่าเป็นห้อง King ก็เหมือนกันว่า เด็กๆจะต้องพยายามรักษาเกรดของตัวเองให้ดี มิฉนั้น ม.2 หรือ ม.3 ก็สามารถตกไปห้อง 9-10-11 ได้ และก็เช่นเดียวกันที่เด็กห้อง 9-10-11 ก็พยายามที่จะทำผลงานเพื่อขยับมาอยู่ห้อง 12 เช่นกัน

อัตราการแข่งขัน และ ผลสอบ

เรียกสำรองถึงลำดับที่ 35

ภาพสรุป

บทสรุป

ยิ่งใกล้วันสำคัญ เชื่อได้ว่าก็จะยิ่งตื่นเต้น กังวล บางทีออกอาการท้อแท้ ไม่มั่นใจ

อยากจะบอกว่า วินัยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องมีทั้ง พ่อแม่และลูก
เหลือเวลาอีก 1 เดือน เป็นช่วงที่ต้องหมั่นฝึกทำโจทย์ มีทั้งจับเวลา หรือ ฟรีสไตล์ ก็คละๆกันไป
สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือโจทย์หรือข้อสอบที่จะนำมาให้ลูกฝึกทำ ไม่ง่ายเกิน ไม่ยากทั้งหมด เวลาสอบ อย่างน้อย “ข้อง่ายต้องทำได้ข้อยากต้องทำได้บ้าง”

ที่สำคัญ อย่าลืมจัดเวลาพักผ่อนให้ลูกๆด้วยหละ และ อย่าลืมบรรจุการออกกำลังกายในตารางด้วย วันสำคัญจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วย

หน้าหลักสมักสอบเข้าสามเสนวิทยาลัย

https://admission.samsenwit.ac.th/

บทความอื่นๆ ที่เคยเขียนๆเอาไว้ ก็ลองเลือกอ่านตาม timeframe แล้วกัน

เปรียบเทียบผลสอบ EP Samsen กับ Samsen Pre-test

สรุปผลสอบเข้า ม.1 สามเสน ในเขต-นอกเขต

อัตราการแข่งขัน สอบเข้า ม.1 รอบสามัญ

อัตราการแข่งขันสอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561