ห้องเรียนพิเศษ 2562 สามเสน คะแนนสูงต่ำเทียบกับปีที่ผ่านมา

ห้องเรียนพิเศษ 2562

ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องหยิบมาเขียน ด้วยเหตุที่ว่า ถ้าปีหน้าสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ผปค. และ นักเรียน จะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ เพราะจาก ห้องเรียนพิเศษ 2562 แสดงให้เห็นความแตกต่างของคะแนนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมาอย่างชัดเจน ทำให้เด็กๆที่อยากจะเรียนจริงๆ ได้มีโอกาสเข้ามาจับจองที่นั่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี โรงเรียนก็ไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องเรียกเด็กสำรอง รอบแล้วรอบเล่า เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมา

ก็ขอให้ลูกๆหลานๆที่เข้ามาแล้ว ตั้งใจ และ มีความสุข กับการเรียนที่นี่ ทั้งทางด้านการเรียน กิจกรรมต่างๆ . . .


คะแนนของห้องเรียนพิเศษ

เราลองมาไล่เรียงคะแนนของเด็กๆในปีการศึกษา 2562 กันนะครับ

EP – วิทยาศาสตร์

EP – คณิตศาสตร์

EP – ศิลป์ภาษา

ESMTE

MSEP


บทสรุป

จะเห็นได้ว่า คะแนนแตกต่างกันพอสมควรระหว่างปีนี้กับปีที่ผ่านมา ทำให้เด็กๆที่ตั้งใจอยากจะเรียนในห้องเรียนพิเศษเหล่านี้จริงๆ จะได้มีที่นั่งเรียน

แล้วเด็กเก่งๆของสามเสนที่พลาดจากเตรียมอุดมหละ จะไปอยู่ตรงไหน? เพราะปีนี้ไม่เหมือนปีที่แล้ว ปีที่แล้วเด็กเก่งๆจะมากวาดที่นั่ห้องพิเศษเอาไว้ก่อน เผื่อว่า สอบเตรียมฯไม่ได้ ยังไงก็มีที่นั่งตรงห้องเรียนพิเศษ …. แต่ปีนี้ไม่มีแบบนั้นอีกแล้ว เด็กเก่งๆที่พลาดก็เลยต้องไปเลือกเส้นทางที่นั่งภายในสำหรับเด็ก ม.3 เก่า ซึ่งหลักๆก็จะมี IMP-EIS และห้องคิงส์ของสายวิทย์ !


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

สามเสน ม.4 – EP MSEP ESMTE ปีการศึกษา 2561