tu effect

TU Effect – ผลจากการจัดสอบ เตรียมอุดมพร้อมกับ สพฐ.ห้องเรียนพิเศษ

TU Effect

จะเรียกว่าเป็น TU Effect หรือ ผลต่อเนื่องจากการจัดสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา พร้อมๆกับการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษของ สพฐ. ซึ่งในปีที่ผ่านๆมาจะสอบไม่ตรงกัน เตรียมอุดมจะไปสอบพร้อมๆกับห้องเรียนสามัญหรือห้องเรียนปกติ เนื่องจากว่าเตรียมอุดมถือเป็นห้องเรียนปกติ(ที่ไม่ปกติ เพราะมีแต่เด็กเก่งๆทั้งนั้นที่อยากเข้า)

ครั้งที่แล้วเคยเขียนเรื่องนี้เหมือนกัน แต่ก็เป็นแบบห้วนๆลอยๆ เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบของเราเท่าไหร่ เลยไปรื้อๆข้อมูลที่อยู่ใน Harddisk จับมาเรียบเรียงเท่าที่ได้ บางโรงเรียนก็ได้ย้อนหลังไป 5-6 ปี บางโรงเรียนก็ปีสองปี บางโรงเรียนก็หาไม่ได้ละ จึงไป Search หาใน internet ก็ได้มาบ้าง ซึ่งน่าจะหาได้ยากพอควร สำหรับข้อมูลย้อนหลัง

เห็นผลแล้ว สอบเตรียมพร้อมห้องเรียนพิเศษ !


เทียบกับย้อนหลังไปปีสองปี

จากตารางนี้ จำเป็นที่จะต้องใส่จำนวนที่รับด้วยเพราะบางโรงเรียนในโครงการเดียวกันแต่ละปีรับไม่เท่ากัน จึงใส่ไว้ให้เป็น Guide Line นะครับ

จะถือว่า เป็นการเริ่มเก็บสะสมข้อมูลของ ม.4 ตั้งแต่ปีนี้ก็แล้วกัน ซึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดตรงไหน รบกวนช่วยทักท้วงด้วยนะครับ เพราะบางทีการไปตามอ่านเอกสารเก่าๆที่พอจะหาได้ มันก็ไม่ชัดแจ้ง เช่น บางโรงเรียนที่รับสมัครนั้น มีแยกเป็นเด็กเก่า เด็กใหม่ด้วย ซึ่งบางครั้งก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นโควต้าของเด็กเก่ากี่ที่นั่งเด็กใหม่กี่ที่นั่ง ฯลฯ ข้อมูลก็เลยอาจจะเพี้ยนๆนิดๆ

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าบางโรงเรียนแทบไม่ได้รับผลกระทบ TU Effect เลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนที่โดดเด่นอยู่รอบนอกของกรุงเทพมหานคร โรงเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมาเก่าก่อน โรงเรียนที่เคยเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับเด็กที่สอบเข้าเตรียมอุดมไม่ได้ !!!


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เด็กที่สอบเข้า ม.1 ห้อง Gifted ห้อง EP ได้…เรียนพิเศษที่ไหน?

อัตราการแข่งขันสอบเข้า ม.1 รอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

เรื่องเรียนของลูก :: รวบรวมบทความ “สอบเข้า EP สามเสน”

สรุปข้อสอบเข้า ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561